Aanwijzingen voor en symptomen van drugsgebruik

Er zijn talloze aanwijzingen, zowel lichamelijk als in gedrag, die op drugsgebruik duiden. Elk verdovend middel heeft zijn eigen unieke verschijnselen, maar er zijn enkele algemene indicaties dat iemand drugs gebruikt:

  • Plotselinge verandering in gedrag
  • Stemmingswisselingen; prikkelbaar en chagrijnig en dan opeens weer gelukkig en levendig
  • Zich terugtrekken van familieleden
  • Onzorgvuldig in persoonlijke verzorging
  • Verlies van interesse in hobbies, sport en andere favoriete activiteiten
  • Veranderd slaappatroon; ’s nachts wakker zijn en overdag slapen
  • Rode of glazige ogen
  • Snotteren of een loopneus

Hieronder staan gevolgen die verwant zijn aan veelgebruikte drugs en de aanwijzingen en symptomen van het gebruik van een specifiek verdovend middel:

Effecten van methamfetamine

Gejaagd gevoel – dagen- en wekenlange slapeloosheid, totaal verlies van eetlust, extreem gewichtsverlies, verwijde pupillen, overenthousiast, spraakzaam, een misleid gevoel van macht, paranoia, depressie, verlies van controle, nervositeit, ongewoon zweten, trillen, angst, hallucinaties, agressie, geweld, duizeligheid, stemmingswisselingen, wazig zien, mentale verwardheid, geïrriteerdheid.

Effecten van XTC

Veranderingen in mentale en lichamelijke stimulatie, veranderde waarneming van geluid, licht, aanraking. Stimulatie van fysieke energie met bijbehorende afname van eetlust en verhoging van lichaamstemperatuur. Toegenomen emotionele en sensuele reacties. Gespannen kaken, spierkrampen, misselijkheid, koude rillingen en zweten. Het lichaam kan oververhit raken, wat fatale gevolgen kan hebben.

Effecten van cocaïne

Verminderd denkvermogen, verward, nervositeit, depressief, driftaanvallen, paniekaanvallen, achterdocht, verwijde pupillen, slapeloosheid, verlies van eetlust, verminderde seksuele drift, rusteloosheid, prikkelbaarheid, erg spraakzaam, krabben, hallucinaties en paranoia.

Effecten van LSD

Verwijde pupillen, huidverkleuring, verlies van coördinatie, vals gevoel van macht, euforie, vervorming van tijd en ruimte, hallucinaties, verwarring, paranoia, misselijkheid, braken, verlies van controle, angst, paniek, hulpeloosheid en zelfdestructief gedrag.

Effecten van angel dust

Soms gewelddadige of bizar gedrag (zelfmoord komt vaak voor), paranoia, angst, ongerustheid, agressie, teruggetrokken handelen, rode gloed op de huid, zweten, duizeligheid, totale gevoelloosheid en verstoorde percepties.

Effecten van snuifmiddelen

Op korte termijn: euforie, giechelen, onnozelheid, duizeligheid; daarna gevolgd door hoofdpijn, flauwvallen of bewusteloosheid. Op lange termijn: geheugenverlies, emotionele instabiliteit, aantasting van het denkvermogen, onduidelijke spraak, onhandige wankelende loop, snel knipperende ogen, bevingen, gehoorverlies, verlies van reukvermogen en toenemende stadia van hersenatrofie. Soms zijn deze ernstige gevolgen op lange termijn omkeerbaar door het lichaam te ontgiften en door voedingstherapie; soms is de schade aan de hersenen onomkeerbaar of slechts gedeeltelijk omkeerbaar.

Effecten van heroïne

Chemisch veroorzaakte euforie, een droomachtige staat die vergelijkbaar is met slapen, waarin de persoon minuten- of urenlang afwezig kan zijn. Voor langdurige verslaafden kan heroïne als stimulerend middel fungeren en kunnen ze een normale dagelijkse routine volgen. Anderen kunnen zich totaal niet in staat voelen om ook maar iets te doen.

Effecten van marihuana

Dwangmatig eten, bloeddoorlopen en schele rode ogen (kan met moeite de ogen openhouden), droge mond, overmatig en ongecontroleerd lachen, vergeetachtigheid, kortetermijngeheugenverlies, extreme lethargie, vertraagde motorische vaardigheden, af en toe paranoia, hallucinaties, luiheid, gebrek aan motivatie, domheid, weeë zoete geur rond lichaam, haar en kleding, sterke stemmingswisselingen en vreemd gedrag wanneer iemand “high” is.

Depressiva (kalmerende middelen en slaapmiddelen)

Verminderde geremdheid, vertraagde motorische coördinatie, lethargie, ontspannen spieren, wankelende loop, slecht beoordelingsvermogen, trage of onzekere reflexen, desoriëntatie en gebrabbel.


Als je meer hulp nodig hebt om te bepalen of iemand drugs gebruikt, kun je contact opnemen met een Narconon drugsrehabilitatie consulent van een centrum bij jou in de buurt. Zij kunnen je helpen.