DE WEG NAAR

Vrij zijn van verslaving

Drugs- en alcoholgebruik hebben een rampzalig effect op de samenleving dat veel verder reikt dan alleen het effect op degene die vast zit in zijn verslaving. De illegale drugshandel bedraagt ongeveer $400 miljard per jaar – waarmee het bijna een-tiende van alle internationale handel voor zijn rekening neemt en meer is dan het bruto nationale product van 88 procent van alle landen in de wereld.

Honderden miljoenen levens zijn door illegale drugs vernield en veel van die levens zijn te vroeg geëindigd. Volgens het VN Rapport uit 2014 – het United Nations Office of Drugs and Crime World Drug Report – ligt het aantal illegale drugsgebruikers tussen de 162 en 324 miljoen – wat neerkomt op 3,5 tot 7 procent van alle mensen tussen de 15 en 64 jaar.

Het aantal aan drugs gerelateerde sterfgevallen is met 142 mensen op één miljoen in de Verenigde Staten het grootst. Dat is drie keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde.

Dat komt neer op 40.000 doden per jaar, wat hoger is dan het aantal verkeersongevallen in de VS. In de eerste 10 jaar van de 21e eeuw verdubbelde het aantal drugs gerelateerde sterfgevallen onder jongeren en verdriedubbelde het in de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar.

Het gebruik van opiumachtige pijnstillers die zonder recept verkrijgbaar zijn, nam sinds 2008 in de Verenigde Staten met 200 procent toe.

Verslaving treft niet alleen de stereotype “drugsverslaafde” noch beperkt het zich tot de gebruikelijke straatdrugs.

Elke statistiek en elk geval vertegenwoordigt een menselijke tragedie – het verlies van een baan of carrière, verspilde spaargelden, iemand die verwond of ernstig lichamelijk verzwakt raakt en gezinnen die uit elkaar worden gedreven. Drugsgebruik is een crisis die onder ogen moet worden gezien en die door individuen, families, gemeenschappen en de hele samenleving moet worden verholpen.

Het Amerikaanse “oorlog tegen drugs” beleid, waar men nu over het algemeen afstand van neemt, voerde de hopeloze strijd tegen de aanvoer van illegale drugs. De werkelijke oplossing bestaat er echter uit om de vraag naar drugs te verminderen door het drugsgebruik en de drugsverslaving terug te dringen door middel van effectieve drugsvoorlichting en -preventie naast het mensen voorgoed van hun verslaving af te helpen.

Elke statistiek en elk geval vertegenwoordigt een menselijke tragedie – het verlies van een baan of carrière, verspilde spaargelden, iemand die verwond of ernstig lichamelijk verzwakt raakt en gezinnen die uit elkaar worden gedreven.

Dat is het doel van het drugsrehabilitatie- en onderwijsprogramma van Narconon. Het wereldwijde netwerk van rehabilitatiecentra en drugsvoorlichtingsspecialisten biedt bruikbare oplossingen aan mensen, families en gemeenschappen die zoeken naar een antwoord op verslaving.