Het Narconon-programma

Erkenning en waardering

Zoals in deze website uiteen is gezet, is het Narconon-programma gebaseerd op een diep inzicht in alle factoren die met verslaving te maken hebben en het richt zich op de persoon in zijn geheel – de verslaving op zich, de onderliggende redenen van de verslaving en de noodzaak om het roer drastisch om te gooien en een leven zonder drugs te leiden.

Dit inzicht komt in alle aspecten van het programma tot uiting. Zo noemen we de deelnemers aan het programma bijvoorbeeld studenten – en niet patiënten of slachtoffers of verslaafden. Ze zijn studenten omdat zij de kunst en technologie leren van het ten volle leiden van een productief leven zonder drugs. Ze pakken de ellendige situaties en de schade die ze bij anderen hebben veroorzaakt aan en bouwen van daaruit een nieuw leven op.

Narconon gaat ervan uit dat de persoon zelf verantwoordelijk is voor de staat waarin zijn of haar leven verkeert en het vermogen heeft het in welke richting dan ook te veranderen zodra hij/zij met behulp van het Narconon-programma van de verslaving af is.

SAMHSA, de Substance Abuse and Mental Health Services Administration, beschouwt iemand gerehabiliteerd van verslaving wanneer hij: naast geen drugs meer te gebruiken, een betaalde baan heeft of naar school gaat of beide doet; positieve banden met zijn familie en vrienden onderhoudt; niet betrokken is bij criminele activiteiten; en in het algemeen gezonde keuzes maakt in zijn leven.

Op de volgende pagina’s staan een aantal verhalen van het enorme aantal mensen dat het Narconon-programma heeft voltooid en aan dit profiel voldoet, alsook de verhalen van hun familieleden en professionals.

Het district Los Angeles is erkentelijk voor de diensten van Narconon

OVERHEDEN

“Als voorzitter van de Senate Select Committee on Substance Abuse wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u en uw organisatie te bedanken voor het werk dat u en uw organisatie hebben verricht in de strijd tegen drugsgebruik. Dankzij de hardwerkende mensen van het Narconon-programma en andere soortgelijke organisaties, kan de droom om een drugsvrije samenleving te hebben op een dag werkelijkheid worden. De prestaties van Narconon spreken voor zich. Uit de brieven van mensen die aan het programma hebben deelgenomen blijkt onvoorwaardelijke steun aan Narconon. De unieke manier waarop Narconon verslaafden helpt om in een relatief korte tijd van hun verslaving af te komen, is opmerkelijk. De strijd tegen drugsgebruik moet een gezamenlijke inspanning zijn van zowel overheidsinstanties als van groeperingen uit de particuliere sector. Ik ben er trots op met Narconon samen te werken en ik moedig anderen aan ook deel te nemen aan de strijd tegen drugsgebruik.” – Senator van de Verenigde Staten

“De ellende die veroorzaakt wordt door drugs blijft een van de moeilijkste en grootste uitdagingen die onze samenleving nog moet overwinnen. Deze eindeloze cyclus van wanhoop moet doorbroken worden en alleen door het keiharde werk van mensen en organisaties zoals die van u, kunnen wij deze strijd winnen. Al tientallen jaren bent u actief in drugspreventie en hulpverlening, en in het geven van voorlichting aan mensen die slachtoffer zijn geworden van illegale drugs. Sinds de oprichting van uw organisatie in 1966 zijn er over de hele wereld Narconon-centra, wat een duidelijk bewijs is dat uw programma’s en methodes bewezen hebben effectief te zijn.” – Voormalig gouverneur van de staat Californië, VS

“De resultaten die u bereikt zijn indrukwekkend. Ik vond het erg positief en leerzaam om voormalige cliënten van Narconon te ontmoeten, mensen die van hun verslaving zijn afgekomen en een nieuw leven hebben kunnen opbouwen met een baan en een gezin.” – Parlementslid, Zweden

De Brandweer van New York is erkentelijk voor het Ontgiftingsproject voor de Reddingswerkers van 9/11.

“Het Narconon drugsrehabilitatieprogramma brengt de oplossingen in de praktijk die door Dhr. Hubbard werden ontwikkeld en heeft tienduizenden mensen geholpen om hun zelfrespect en hun leven terug te krijgen.” – Woordvoerder, Huis van Afgevaardigden, Gemenebest van Porto Rico

“Aangezien Narconon Nepal geweldig werk doet op het gebied van preventie, rehabilitatie en het redden van levens van vele Nepalezen, vraag ik u namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Nepal onze oprechte dank te aanvaarden voor het oprichten van Narconon Nepal en de steun die u daaraan gegeven heeft.” – Minister van Binnenlandse Zaken, Regering van Nepal

“Narconon heeft zich vele jaren lang in Santa Cruz en Placerville onderscheiden door in een rehabilitatiemethode te voorzien zonder medicijnen en/of vervangende drugs. Dit uitstekende programma richt zich op de symptomen van drugsgebruik en heeft de studenten geholpen door hen vaardigheden en verantwoordelijkheid bij te brengen.” – Senator van de Verenigde Staten

“Graag wil ik mijn oprechte felicitaties overbrengen aan al die mensen die betrokken zijn bij jullie uitstekende organisatie bij het vieren van 25 jaar lang voorzien van diensten in drugspreventie en -rehabilitatie aan hen die het nodig hebben.” – Gouverneur, Verenigde Staten

Stad McAlester in Oklahoma roept Narconon Dag uit

“Onze luitenant-gouverneur is goed op de hoogte en vertrouwd met jullie programma en hij waardeert ten zeerste, en steunt in hoge mate de pogingen van Narconon om jonge mensen in hun leven de juiste beslissingen te helpen maken ten aanzien van drugs en alcohol.” – Gouverneur, Verenigde Staten

“Wij zwaaien L. Ron Hubbard voor zijn research en technologie alle lof toe waarmee mensen, zowel plaatselijk als internationaal, levens worden gered door mensen van de alcohol en drugs af te helpen.” – Gemeenteraadslid, Verenigde Staten

“Narconon Vista Bay heeft haar unieke programma gebruikt om het leven van talloze mensen te redden en te herstellen. Daarnaast heeft ze geholpen tieners te onderrichten over de gevaren van drugsgebruik.” – Lt-Gouverneur, Verenigde Staten

ARTSEN

“Ik heb nu bijna 4000 mensen door het Sauna Programma van Dhr. Hubbard heen geholpen. Zonder enig voorbehoud kan ik zeggen dat het werkt. Het is nog steeds de enige behandelingsmethode die ook de gevolgen van opgehoopte drugsrestanten aanpakt. En er is in de verste verte niets dat ook maar in de buurt komt.” – Arts in de VS

“Narconon is effectief doordat ze voorziet in een werkbaar alternatief op het gebied van rehabilitatie aan de hand van een uniek in elkaar stekend programma... Als arts raad ik drugsgebruikers dan ook van harte het Narconon-programma aan. Drugsverslaafden doen het Narconon-programma en komen van de drugs af.” – Arts in Spanje

“Narconon neemt op het gebied van rehabilitatie een unieke positie in. Er wordt verslaafden een relatief pijnloos programma geboden zonder gebruik van medicijnen of vervangende drugs, iets wat de meeste verslaafden en professionals voor onmogelijk houden. Ze heeft effectieve programma’s ontwikkeld waar de belastingbetaler niet voor hoeft op te draaien, in een tijd dat de overheid [van de VS] miljarden dollars heeft geïnvesteerd in experimentele behandelingen die onvoldoende resultaten hebben opgeleverd.” – Arts (gespecialiseerd in het behandelen van verslaving), in de VS

Los Angeles is erkentelijk voor drugspreventie en voorlichting van Narconon

“Als medisch consulent bij Narconon heb ik letterlijk honderden drugsverslaafden op de voet gevolgd die het Narconon-programma hebben gedaan om van de drugs af te komen. Mijn conclusie is dat de methode van Narconon in de meeste gevallen die ik heb gezien doeltreffend was. Ik wil er ook op wijzen dat veel van de mensen die hersteld zijn en weer terugkeerden naar een normaal bestaan, eerder als ‘niet te helpen’ werden beschouwd.” – Arts en bioloog in Italië

“Tijdens mijn werk heb ik de gelegenheid gehad om uit de eerste hand de resultaten van het Narconon Nieuw Leven Sauna Stap te aanschouwen en ik kan niet anders zeggen dan dat deze resultaten wonderbaarlijk zijn. Wat je veel hoort van mensen die het programma hebben gedaan, is dat ze geen last meer hebben van de chemische stoffen die hun leven negatief beïnvloedden. Zij vertellen dat ze zich geestelijk veel helderder voelen en nieuwe hoop hebben voor de toekomst. Nadat ze het programma hebben afgesloten beschouwen ze hun leven als gelukkiger, gezonder en productiever.” – Arts in de VS

“Ik ben al vijftien jaar lang als arts verbonden aan het Narconon-programma. De afgelopen tien jaar heb ik de resultaten bestudeerd die bereikt zijn door het toepassen van een ontgiftingsmethode, ontwikkeld door L. Ron Hubbard, waarbij gebruik wordt gemaakt van vitaminen, sauna en lichaamsbeweging, die onderdeel uitmaakt van het Narconon-programma. Narconon-cliënten met een gemiddeld tot zwaar drugsverleden lieten als gevolg van deze aanpak een opmerkelijke verbetering in alertheid en helder denken zien en ze waren over het algemeen gezonder. De meesten zeiden ook dat ze veel en veel minder behoefte hadden aan drugs of alcohol. Uit gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken die naar deze methode zijn gedaan, bleek dat het succes had in het laten afnemen van de ophoping van een verscheidenheid aan giftige stoffen en verontreinigingen in de vetweefsels van het lichaam. Daarom beveel ik het gebruik van de methode van harte aan als een doeltreffend middel bij de behandeling van verslaving.” – Arts in Canada

“Ik heb me jarenlang gewijd aan de moeilijke taak om drugsverslaafden te rehabiliteren. Ik heb diverse rehabilitatieprogramma’s bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat we met het programma van Narconon een uitermate werkbare methode hebben. Steeds weer heb ik kunnen zien dat drugsverslaafden het Narconon-programma doen en van de drugs af komen.” – Arts in de VS

London Newspaper Group beveelt Narconon-programma aan

“Bij onze strijd tegen de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik is er in onze samenleving niet vaak sprake van goed nieuws. Ik ben blij te kunnen zeggen dat het Narconon-programma goed nieuws is. Ik moedig iedereen aan het zorgvuldig te onderzoeken en te overwegen er gebruik van te maken.” – Arts in de VS

ORDEHANDHAVING

“Jullie programma overtreft alle andere op het gebied van drugsvoorlichting en kennis over de fysiologische en psychologische gevolgen die drugs op het lichaam hebben. De manier waarop Narconon haar presentatie doet aan dit lastige publiek is uitmuntend.” – Politiecommissaris Politiedepartement, VS

“In het Narconon-programma worden verslaafden zonder enige vervangende middelen van de drugs afgeholpen. Dit zegt heel wat omdat je hiermee een programma hebt dat een einde maakt aan drugsverslaving in de samenleving, gezinnen weer bij elkaar brengt en de criminaliteit op straat aanpakt. Ik steun het Narconon-programma en raad u dringend aan dat ook te doen.” – Commandant Zedenpolitie

Overheid van Nepal beveelt drugsrehabilitatie van Narconon aan

GEMEENSCHAPSLEIDERS

“Uw programma heeft mijn bedrijf opnieuw geholpen door een zeer waardevolle werknemer van een alcohol- of drugsprobleem af te helpen. Dit komt niet vaak in ons bedrijf voor, maar wanneer het voorkomt, zijn we blij dat we altijd op jullie kunnen rekenen. Deze man was een technicus die zijn vak verstond, maar de onderlinge verhoudingen op het werk verslechterden omdat hij een alcoholprobleem had en daarna ook nog eens drugs ging gebruiken. Om te voorkomen dat de kwaliteit van zijn werk achteruitging stuurden we hem naar Narconon. Zijn probleem is verholpen en hij is weer helemaal de oude.” – Directeur, VS

“Ik heb zelf ervaren dat de technologie die door L. Ron Hubbard is ontwikkeld en wordt gebruikt door Narconon Arrowhead, de meest doeltreffende methode is die er bestaat. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst met Narconon Arrowhead samen te werken.” – Vakbondsleider, VS

“De drugsrehabilitatie- en voorlichtingsprogramma’s van Narconon bestaan wereldwijd al 50 jaar. Ik ben er trots op om betrokken te zijn bij zo’n organisatie, die zoveel levens heeft gered en talloze mensen heeft geholpen om volwaardige leden van de samenleving te worden die geen drugs gebruiken en een ethisch en productief bestaan leiden.” – President Non-profitorganisatie en bedrijfsleider, VS

“Na 13 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Federal Department of Justice, waarvan de laatste vier jaar als openbare aanklager op het gebied van drugs, schrijf ik u deze brief. Naar mijn mening is Narconon een van de weinige organisaties die met succes heroïneverslaafden helpen van hun verslaving af te komen. Alle overheidssteun die deze groep kan krijgen zal naar mijn idee heel goed besteed zijn.” – Rechter van Provinciale Rechtbank, Canada