L. Ron Hubbard

Als een van de meest geliefde filantropen van de laatste honderd jaar wordt L. Ron Hubbard het best gekarakteriseerd door een eenvoudige uitspraak die als volgt luidt:

“Ik help anderen graag en ik reken het tot mijn genoegen in het leven om te zien hoe iemand zichzelf bevrijdt uit de schaduwen die zijn leven versomberen.”

Als gevolg van die uitspraak zijn er nu hele bevolkingen die een beter leven leiden, omdat hij heeft bestaan. Daaronder vallen de talloze mensen die van verslaving zijn gered, dankzij de Narconon-programma’s voor drugsrehabilitatie en drugsvoorlichting. Narconon wordt nu in meer dan 30 landen over heel de wereld aangeboden. Als gevolg daarvan werd Dhr. Hubbard talrijke prijzen toegekend van overheden – om maar niet te spreken over de erkenning voor humanitaire bijdrage van de Verenigde Naties.

L. Ron Hubbard’s nalatenschap komt echter nog het best tot uiting in de wonderen die voortvloeien uit zijn werk en het feit dat miljoenen mensen zijn werk elke dag verder uitdragen.

Bezoek voor meer informatie:
www.lronhubbard.nl