L. Ron Hubbard

Bland de mest älskade humanitetsförkämparna under de senaste hundra åren, kännetecknas L. Ron Hubbard bäst av en enkel deklaration som lyder:

”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkar hennes dagar.”

Som ett bevis på det uttalandet är hela befolkningar som nu lever bättre liv för det faktum att han själv levde. Inkluderat däri är de otaliga människor som räddats från missbruk, tack vare Narconons drogutbildnings- och rehabiliteringsprogram. Till dags dato finns Narconon i mer än trettio länder, och på alla kontinenter. Följaktligen har L. Ron Hubbard mottagit många utmärkelser från världens regeringar för att inte tala om erkännandet för hans humanitära insatser från FN.

Men det som säger mest om L. Ron Hubbard är de mirakler som följer av hans arbete och de miljoner vänner som för evigt för den teknologin vidare.

För ytterligare information besök:
www.lronhubbard.se