VÅRT BIOKEMISKA SAMHÄLLE

av L. Ron Hubbard

Vi lever i ett kemiskt inriktat samhälle.

Det skulle vara svårt att finna någon i dagens samhälle som inte påverkas av detta faktum. De flesta människor får varje dag i sig konserveringsmedel och andra kemiska gifter, däribland atmosfäriska gifter och insektsmedel. Till detta kommer de smärtstillande piller, lugnande medel, psykiatriska och andra läkemedel som ordineras av läkare. Även det omfattande bruket av marijuana, LSD, kokain och andra gatudroger bidrar i stor utsträckning till bilden.

Alla dessa faktorer är en del av det biokemiska problemet.

BIOKEMISK betyder samspelet mellan livsformer och kemiska ämnen.

BIO- betyder liv, som gäller levande varelser; från det grekiska bios, liv eller livsföring.

KEMISK betyder som har att göra med kemikalier. Kemikalier är ämnen, enkla eller sammansatta, som utgör materiens byggstenar.

Människokroppen består av vissa exakta kemikalier och kemiska föreningar, och det pågår ständigt komplicerade kemiska processer i den. En del ämnen, såsom näringsämnen, luft och vatten, är livsviktiga när det gäller att hålla igång dessa processer och vidmakthålla kroppens hälsa. Andra ämnen är relativt neutrala när de förs in i kroppen och gör varken nytta eller skada. Andra ämnen kan ställa till med förödelse, blockera eller förhindra livsviktiga kroppsliga funktioner och göra kroppen sjuk eller till och med döda den.

TOXISKA SUBSTANSER, vilka faller inom denna sista kategori, är de ämnen som rubbar kroppens normala kemiska balans eller inkräktar på dess kemiska processer. Termen används för att beskriva droger, kemikalier och varje annan substans som visat sig vara giftig eller skadlig för en organism. Ordet toxisk kommer från det grekiska ordet toxikon, som ursprungligen syftade på ett gift som man doppade pilar i.

AVGIFTNING är åtgärden att avlägsna ett gift eller en giftig inverkan från någonting, som t.ex. ens kropp.

TOXINER I ÖVERFLÖD

Enormt mycket har skrivits om toxiska ämnen, deras rapporterade verkningar och möjligheterna att göra något åt dem. Det vimlar av exempel i tidskrifter och nyhetsrapporter.

Vår nuvarande miljö är genomsyrad av dessa livsfientliga element. Droger, radioaktivt avfall, föroreningar och kemiska medel av alla de slag finns överallt och blir dessutom allt vanligare. Faktiskt är de så vanliga att de nästan är omöjliga att undvika.

Exempelvis kan en del av de ämnen som tillsätts konserverade grönsaker eller soppor betraktas som toxiska. De är konserveringsmedel, och konserveringsmedlens uppgift är att förhindra försämring eller nedbrytning. Men matsmältningen och cellernas funktionssätt grundar sig på nedbrytning. Med andra ord är kanske dessa ämnen till stor glädje för tillverkaren, eftersom de bevarar produkten, men för konsumenten skulle de kunna vara mycket skadliga. Det är inte det att jag nu förespråkar en viss sorts kost eller bedriver ett korståg mot konserveringsmedel. Poängen är att människor omges av toxiner.

Enbart detta exempel med konserveringsmedel i mat visar i vilken utsträckning man kan stöta på giftiga ämnen i det dagliga livet.

Men kombinera det med att fiender till olika länder orsakar utbrett drogmissbruk som en mekanism för att skapa defaitism, och länder som tävlar med varandra när det gäller tillverkning och testning av kärnvapen (och därmed ökar mängden radioaktivt material i miljön). Lägg sedan till mycket lättillgängliga smärtstillande och lugnande medel, den ökande användningen av kemikalier inom industri och jordbruk och toxiska ämnen som utvecklas för kemisk krigföring. Kort sagt (och för att vara rakt på sak) är detta samhälle vid denna tidpunkt översvämmat av toxiska ämnen.

Vissa data rörande dessa ämnen, som utgör ett hot mot den enskilda människan och samhället i stort, kommer att sätta den biokemiska situationen tydligare i fokus. Det är denna situation som Reningsprogrammet inriktar sig på.

DROGER

Droger är i grunden gifter. Den mängd de intas i bestämmer deras verkan. En liten mängd ger stimulans (ökar aktiviteten). En något större mängd verkar som ett lugnande medel (undertrycker aktiviteten). En ännu större mängd verkar som ett gift och kan döda en.

Detta är sant för vilken som helst drog, och var och en har olika gränser där de frambringar dessa påföljder. Koffein är en drog, så kaffe är ett exempel. Hundra koppar kaffe skulle förmodligen döda en person. Tio koppar skulle förmodligen få honom att somna. Två eller tre koppar stimulerar. Detta är en mycket vanlig drog. Den är inte särskilt skadlig, eftersom det behövs så mycket av den för att ha en inverkan. Så den är känd som ett stimulerande medel.

Arsenik är känt som ett gift. Ändå är en mycket liten mängd arsenik stimulerande. En större dos får en att somna och några hundra milligram är dödande.

GATUDROGER

Drogscenen omfattar hela jorden, som badar i blod och mänskligt elände.

Forskning har visat att den absolut mest destruktiva faktorn i vår nuvarande kultur är droger.

Forskning har till och med fastställt att det finns något sådant som en ”drogpersonlighet”. Den är artificiell och skapas genom droger.

Den tilltagande hastigheten i det utbredda bruket av droger som LSD, heroin, kokain, marijuana och en lång lista med nya gatudroger, har kraftigt bidragit till att skapa ett försvagat samhälle. Till och med skolbarn drivs till att börja använda droger. Och barn till mödrar som använder droger föds som knarkare.

Enligt vad som påstås kan en del av dem vålla hjärn- och nervskador. Marijuana, till exempel, så populärt bland collegestuderande, som förväntas bli intelligenta idag så att de kan bli morgondagens chefer, rapporteras orsaka hjärnatrofi.

Forskning har till och med fastställt att det finns något sådant som en ”drogpersonlighet”. Den är artificiell och skapas genom droger. Droger kan uppenbarligen förändra en persons attityd, så att hans ursprungliga personlighet blir till en som i hemlighet hyser fientlighet och hat som han inte låter synas utåt. Även om detta kanske inte stämmer in på alla fall, så visar det definitivt att det finns ett samband mellan droger och allt större problem med brottslighet, produktion och dagens sammanbrott av den sociala och industriella kulturen.

Drogers förödande fysiologiska verkningar återfinns ständigt i tidningarnas rubriker. Att de också leder till en nedbrytning av en persons mentala vakenhet och etiska karaktär är blott alltför uppenbart.

Men fastän gatudroger är så förkastliga och skadliga, är de faktiskt bara en del av det biokemiska problemet.

MEDICINSKA OCH PSYKIATRISKA DROGER

Medicinska och i synnerhet psykiatriska droger (Ritalin, Valium, Thorazin och Litium, bara för att nämna några få) kan vara precis lika skadliga som gatudroger. Någon som inte vore insatt i problemet skulle bli helt förbluffad över hur pass utbrett bruket av dessa droger är.

Lugnande medel ges ibland som om de vore ett universalmedel för alla sjukdomar. Så tidigt som 1951 hade många människor blivit så vana vid sin dagliga dos av sömnpiller eller smärtstillande medel, att de inte betraktade sina ”små piller” som droger.

Inställningen är alltför ofta: ”Om jag inte kan finna orsaken till smärtan, kan jag åtminstone döva den.” Om det gällde någon som var psykiskt sjuk, skulle det kunna låta: ”Om han inte kan göras förnuftig, kan han åtminstone göras tyst.”

Olyckligtvis inser man inte att en person vars smärta har bedövats med ett lugnande medel, själv som individ har bedövats av samma drog och är mycket närmare den yttersta smärtan, döden. Det borde vara uppenbart att de tystaste människorna i världen är de som är döda.

Alkohol är en drog. Graden av alkoholkonsumtion (kvantitet och hur ofta) är vad som avgör om någon skall betraktas som en som har alkoholproblem.

ALKOHOL

Alkohol är inte en personlighetsförändrande drog, utan en drog som förändrar det biokemiska. Alkohol gör ingenting med sinnet; det gör någonting med nerverna. Genom att snabbt suga upp all vitamin B1 i kroppen, gör det nerverna oförmögna att fungera på ett riktigt sätt.

Därför kan en person inte koordinera sin kropp. Alkohol i mindre mängd är ett stimulerande medel och i stora mängder ett lugnande medel.

Definitionen på alkoholister är individer som inte kan stå ut med bara en drink. Om de tar en drink så måste de ta en till. De är beroende. En av faktorerna är att de måste ha ett fullt glas framför sig. Om det blir tomt, måste det fyllas på.

Alkoholister befinner sig i ett tillstånd av total, obeveklig fiendskap gentemot allt omkring sig. De kommer att ta kål på människor utan att ens nämna det.

Alkohol är en drog. Graden av alkoholkonsumtion (kvantitet och hur ofta) är vad som avgör om någon skall betraktas som en som har alkoholproblem.

KOMMERSIELLA FRAMSTÄLLNINGSMETODER OCH PRODUKTER

På senare år har mycken forskning gjorts när det gäller de potentiella toxiska verkningarna av många av de ämnen som ofta ingår i olika kommersiella framställningsmetoder och produkter, och i vilken utsträckning dessa kan hitta vägen in i kropparna till denna planets invånare. Här följer några exempel på vad denna forskning har bringat i dagen.

INDUSTRIKEMIKALIER

Under den här rubriken faller tiotusentals kemikalier som används inom tillverkningsindustrin. Alla sådana kemikalier är naturligtvis inte giftiga. Men arbetare i fabriker som producerar eller använder sådana saker som bekämpningsmedel, petroleumprodukter, plaster, tvättmedel och rengörande kemikalier, lösningsmedel, pläterade metaller, konserveringsmedel, läkemedel, asbestprodukter, konstgödning, viss kosmetika, parfymer, målarfärg, färgämnen, elektriska artiklar eller radioaktivt material i någon form kan komma att utsättas för giftiga ämnen, ofta under lång tid. Och naturligtvis kan konsumenterna komma att utsättas för restmängder av sådana kemikalier, när de använder dessa produkter.

JORDBRUKSKEMIKALIER

Bekämpningsmedel är de mest uppenbara av de toxiska ämnen som jordbruksarbetare kan utsättas för. De omfattar insektsdödande medel, konstgödning och växtgifter (kemikalier för att döda oönskade växter, såsom ogräs).

Under rubriken växtgifter hamnar flera medel som innehåller ett ämne som går under namnet ”dioxin”, vilket är känt för att vara en ytterst giftig kemikalie, till och med i så små mängder att de knappast kan upptäckas i kroppen.

Människor kan komma i kontakt med kemikalier som används inom jordbruket på ett antal olika sätt. Kemikalien kan följa med på eller vara i själva växten och sedan ätas. Den kan föras vidare av vinden och andas in direkt av dem som bor eller arbetar i jordbruksområden. Den kan till och med hamna i dricksvattnet.

MAT, LIVSMEDELSTILLSATSER OCH KONSERVERINGSMEDEL

Vissa ämnen tillsätts kommersiellt behandlade matvaror för att ”förbättra” färg eller smak eller, som tidigare nämnts, förhindra att maten förstörs. Något som också blir allt vanligare är olika artificiella sötningsmedel som används i lättläskedrycker och andra kommersiellt förpackade matvaror. Från forskning i dessa ”smakförstärkande” ämnen, ”sötningsmedel” och ”konserveringsmedel” framgår det att många av dem är mycket giftiga. Hela ämnet livsmedelstillsatser och konserveringsmedel har blivit en fråga som bekymrar många människor.

Det finns en annan aspekt av detta med mat. Forskningsrön pekar på att härskna oljor utgör en hälsofara av en omfattning som man tidigare inte anat. Oljor som används i matlagning eller i kommersiell behandling av matvaror, där oljan är härsken och inte färsk och ren, har av forskare förknippats med matsmältnings- och muskelsjukdomar och till och med cancer.

PARFYMER OCH DOFTÄMNEN

Bruk av parfymer och doftämnen i alla slags produkter har blivit mer och mer allmänt förekommande under senare år. Allting ifrån kläder och tvättmedel, till ansiktsservetter och veckotidningsreklam, har doftämnen tillagda. Dessa doftämnen utgörs vanligtvis av ett billigt kemiskt derivat, ett extrakt ur stenkolstjära som förmodligen kostar cirka 1 krona per 200-litersfat. Resultaten av gjorda undersökningar tycks peka på att dessa kemikalier, som svävar omkring i de lokala snabbköpen som ”doftämnen”, faktiskt är giftiga och kan hamna i de livsmedelsprodukter som säljs där. Att svälja dessa kemikalier är definitivt inte till någon hjälp för matsmältningen.

STRÅLNING

Du har utan tvivel sett på nyheterna att man kan komma i kontakt med strålning antingen genom att utsättas för kärnvapenprov (eller radioaktivt nedfall i atmosfären från dessa prov), eller genom att utsättas för radioaktivt avfall eller för någon av de tillverkningsprocesser där radioaktivt material används. Dessutom utgör den ökande användningen av kärnkraft för elframställning, utan att man samtidigt utvecklar korrekt teknologi och skydd beträffande användning, ett icke-militärt hot. Och försämringen av jordens övre atmosfär genom jetplan och miljöfarliga ämnen, släpper varje år igenom alltmer strålning från solen som når jordens yta.

Det finns med andra ord många sätt man kan utsättas för strålning på. Strålning finns överallt i atmosfären och har alltid funnits. Det är bara mer av den nu.

Soldyrkare, solbadare, de som gjort det till en livsstil att steka sig i solen år efter år, utsätter sig för strålning. Vad är solen förutom ett klot av strålning? Inget bättre exempel på strålning kan hittas någonstans än vår egen sol. Därför är en solbränna en brännskada, men inte en brännskada som inträffar från stark hetta, utan från strålning. En viss mängd solljus är förmodligen nödvändigt för god hälsa för människokroppen. Det är överdriven exponering vi talar om här. Även när man inte bränner sig med omfattande daglig exponering under långa tidsperioder, utsätter man sig för de ackumulerade effekterna av strålning.

Röntgen utsätter en också för strålning. Röntgenstrålar är lika dödliga som kärnklyvning. Röntgen skapar ingen stor skräll; det blir ingen oerhörd explosion och sedan är staden utplånad. Men, röntgenstråle för röntgenstråle leder det till ett tillstånd av höga värden hos individen, och får han sedan lite mer röntgenstrålning eller utsätts för radioaktivt nedfall, riskerar han att bli sjuk. Upprepat, kontinuerligt bruk av röntgenstrålar på en person, kan föra med sig precis allt som atomklyvning för med sig när den smutsar ner atmosfären.

Och där det finns en radioaktiv atmosfär förekommer det också en nedgång i hälsotillståndet. Ju mer folk utsätts för strålning, desto mindre blir deras motståndskraft och desto större inverkan har strålningen på dem. Med andra ord sker det en gradvis ackumulering i kroppen från var och en av de källor som beskrivits ovan. Då strålning är ackumulerande, förvärrar således detta det biokemiska problemet och blir en mycket stor barriär.

EN LÖSNING PÅ DEN BIOKEMISKA VÄRLDEN

Mot bakgrund av allt det ovannämnda erbjuds Reningsprogrammet som en lösning på detta biokemiska problem. I ett samhälle som är så präglat av droger och giftiga ämnen som detta samhälle blivit, borde det vara av stort intresse att hantera ackumuleringar av sådana ämnen.

De logiska frågorna angående varje tillvägagångssätt som skulle kunna hantera sådan ackumulering borde vara ”Fungerar det?”, ”Ger det resultat?”

Dessa frågor besvaras genom praktisk erfarenhet, och genom en förståelse av de grundläggande upptäckter som frambringade en metod för att befria individen från de skadliga verkningarna av giftiga ämnen.