Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomst Gebruiksvoorwaarden

De volgende Gebruiksvoorwaarden regelen jouw gebruik van de website voor Narconon International (“Narconon Int”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig. Als je deze website gebruikt ga je automatisch akkoord met deze overeenkomst en ben je gebonden aan de voorwaarden erin. Als je hoe dan ook niet instemt met een of meer van deze voorwaarden of ze onaanvaardbaar vindt, klik dan niet verder en beëindig je bezoek aan deze website.

Deze Overeenkomst bestaat uit twee delen. In deel 1 staan de voorwaarden die jouw gebruik van deze website regelen. In deel 2 staan aanvullende juridische voorwaarden, inclusief de voorwaarden die onze aansprakelijkheid ten opzichte van jou beperken en die individuele arbitrage vereisen bij een mogelijk juridisch geschil. Om onze website te gebruiken dien je in te stemmen met al deze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

We hebben het recht om te allen tijden deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen door de aangepaste Gebruiksvoorwaarden op deze website te plaatsen. Gebruik van deze website na publicatie van een dergelijke verandering houdt in dat u opnieuw akkoord bent gegaan met de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. Echter, mocht er een geschil ontstaan zijn voordat de Gebruiksvoorwaarden waren aangepast, dan gelden de gebruiksvoorwaarden (alsmede de bindende individuele arbitragerechtsclausule) van het moment dat het geschil ontstond, en niet de latere aangepaste versie.

Deel Eén: De gebruiksvoorwaarden van de website

Noodgevallen

DEZE WEBSITE IS GEEN NOODLIJN OF NOODHULPDIENST OF SPOEDHULPDIENST EN VOOR SPOEDEISENDE GEVALLEN OF HET VERMOEDEN VAN SPOEDEISENDE GEVALLEN OF DREIGEND GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID IN WELKE VORM DAN OOK, DIENT EEN IEDER DE GEBRUIKELIJKE ALARMLIJN TE BELLEN (BEL 112) ZOALS BIJ ELKE NOODSITUATIE VAN TOEPASSING IS. NARCONON INT IS NIET VERPLICHT COMMUNICATIES DIE OP ONZE WEBSITE ZIJN GEPLAATST TE CONTROLEREN OF EROP TE REAGEREN.

Leeftijdsbeperking

Deze website is bedoeld en alleen geschikt voor personen van 18 jaar en ouder. Enkele onderdelen van deze website kunnen ongeschikt zijn voor kinderen. Kinderen onder de 13 jaar mogen geen gebruikmaken van deze website. We dringen er sterk op aan dat kinderen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar enkel met toestemming van hun ouders of voogd of onder begeleiding deze website bezoeken. Narconon Int wijst alle aansprakelijk af bij het gebruik van deze website door personen jonger dan 18 jaar.

De Informatie op deze website is geen professioneel advies

Alle gegevens, informatie, teksten, afbeeldingen, links en alle andere materialen op deze website zijn geplaatst voor het gemak van de bezoekers van onze website. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor educatieve doeleinden. De gegevens op onze website zijn niet bedoeld als medische informatie of enig ander professioneel advies en moet niet worden gebruikt voor de diagnose of behandeling voor enige ziekte, conditie of symptoom. De informatie op deze website voorziet niet in enige medische of professioneel therapeutische adviezen of diensten.

Bij specifieke vragen moet je altijd je arts of ander medische deskundige raadplegen. Je moet nooit professioneel advies negeren of aarzelen om behandeling te zoeken op basis van de informatie op deze website of op andere websites waar wij naar verwijzen, of op die naar onze website verwijzen.

Gebruiksbeperkingen

Je mag alleen van deze website gebruikmaken voor zover je alle geldende wetten, regels en regelingen in acht neemt die gelden voor jouw gebruik van deze website.

De bescherming van je persoonsgegevens

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, geef je aan dat je onze online Privacy Verklaring hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Sociale Media en Online Communities

Narconon Int kan je mogelijkheden bieden informatie te delen op sociale media websites van derden of platforms zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, of andere soortgelijke websites (hierna gezamenlijk “Social Media Sites”). Narconon Int kan je ook de mogelijkheid bieden deel te nemen in online communities op dergelijke social media websites, en kan ruimte bieden aan discussiegroepen, chats of andere forums op deze website. Zo kun je bijvoorbeeld je Instagram knop gebruiken en foto's en andere “content” voorzien van de hashtag #narconon (of andere hashtags, zoals we die van tijd tot tijd kunnen aanmaken), waarmee je je “tagged content” voor mogelijk gebruik op onze website kunt doorsturen. Als je getagde “content” plaatst met de hashtag #narconon (of een andere hashtag zoals we die kunnen aanmaken), dan valt je activiteit en je deelname daarmee onder deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast blijf je zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van andere van toepassing zijnde voorwaarden en eisen, zoals die gesteld worden door Instagram of andere sociale media sites. Je stemt ermee in, zonder beperkingen of voorbehoud, dat je respectvol omgaat met anderen en hun privacy en geen foto's van anderen zult plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Als je deelneemt aan een Narconon Int online community, discussiegroep of ander forum, dan stem je ermee in dat alles wat jij plaatst door jou wordt verschaft op vrijwillige basis, op een niet-vertrouwelijke basis en zonder enig recht op vergoeding en je geeft toestemming voor Narconon Int een permanent, wereldwijd, royality-vrij, vrij overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om jouw “content”, postings, en tagged “content” te gebruiken, distribueren, aan te passen, op te nemen in gemeenschappelijke creaties en er afgeleide creaties van te maken. Je stemt er tevens mee in dat (a) dat je geen enkel materiaal, websites, getagde “content” of andere informatie of “content” post, verstuurt of ernaar verwijst, dat lasterlijk, smadelijk, onjuist, obsceen, onfatsoenlijk, ontuchtig, gewelddadig, beledigend, bedreigend, intimiderend, discriminerend of politiek danwel populistisch is. (b) je alleen foto’s of materiaal mag posten, uploaden of verzenden waarvan je het kopijrecht hebt of anderszins toestemming hebt om deze elektronisch te verspreiden, waarbij je de originele bron vermeldt; (c) je niet de rechten van derden mag schenden of plagiëren, waaronder kopijrecht, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, privacy, publiciteit, persoonlijke waarden of eigendomsrechten; (d) je ermee instemt dat elke getagde “content” of materiaal dat je post of upload of jouw bezit blijft of deel wordt van het publieke domein; (e) je niet expres enige software of ander materiaal met daarin een virus of andere schadelijke code mag posten, creëren, uploaden of verzenden; (f) je via de website geen andere gebruikers om klandizie mag verzoeken, geen advertenties mag verspreiden voor producten of diensten, geen kettingbrieven of -berichten, spam e-mails mag verzenden of e-mailadressen mag verzamelen om de andere gebruikers van deze website groepse-mails of andere berichten te sturen; (g) dat materiaal, informatie, foto’s en andere informatie waarvan je hebt besloten dit als getagde “content” of items te posten, in de openbare delen of het chat gedeelte van deze website, beschikbaar is voor anderen die de website gebruiken en Narconon Int voorkomt niet, garandeert niet of zet niet op enige wijze stappen die andere gebruikers verhinderen jouw materiaal, informatie, foto's of andere informatie voor welk doel dan ook te kopiëren, tonen, uploaden, verzenden of anderszins gebruiken. (h) je te allen tijde de nodige zorg betracht bij het posten van informatie die tot een bepaalde persoon is te herleiden en dat je nooit persoonlijke financiële informatie, adressen, telefoonnummers of andere persoonlijke informatie uitwisselt. (i) je geen enkel materiaal zult posten waarmee enige wet of regelgeving wordt overtreden; (j) je geen andere persoon zult nadoen of de identiteit van enige andere nog levende persoon zult gebruiken; en (k) je postings waarheidsgetrouw je eigen ervaringen zullen weergeven.

Narconon Int mag jou de toegang ontzeggen of beperken tot elk Narconon Int online community, waaronder toegang via de website.

Selectie en Verwijdering van getagde “content”

Narconon Int zal getagde “content” bekijken en bepaalde “content” selecteren om op onze website te posten; we garanderen niet dat je getagde “content” geplaatst zal worden. Los van het voorafgaande blijf jij altijd volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw getagde “content” en haar overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, andere van toepassing zijnde voorwaarden en van toepassing zijnde wetgeving. Als je getagde “content” op onze website is geplaatst, mag je altijd een verzoek tot verwijdering van jouw getagde “content” indienen door het aan te merken als ‘privé’ op jouw account van de sociale media site of door ons te e-mailen via info@narconon.org.

Toezicht

We zijn op geen enkele manier verplicht toezicht uit te oefenen op andere websites, chats, discussiegroepen of welke materiaal dan ook dat jij of derden doorsturen of op de website of gerelateerde websites, indien van toepassing, posten. Desalniettemin erken je en stem je ermee in dat wij het recht hebben (maar niet de plicht) om toezicht te houden op de website, discussiegroepen, chats en de materialen die jij verstuurd of post; om dergelijke materialen (waaronder, maar niet beperkt tot, enige postings in een chat of een discussiegroep) aan te passen of te verwijderen; en om dergelijke materialen en de omstandigheden van de verzending ervan aan derden openbaar te maken om de website op de juiste manier te beheren, onszelf, onze sponsors, en onze andere cliënten en bezoekers te beschermen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van de overheid.

Copyright-vermelding

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Narconon Int. De volledige inhoud en het ontwerp van de site zijn beschermd door Amerikaans en Internationaal copyright. Alle rechten betreffende de website en de materialen die op de website staan, zijn eigendom van Narconon Int, staan onder licentie ervan of worden met toestemming gebruikt. Narconon Int en haar licentiehouders behouden alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website.

Je mag niets van deze materialen kopiëren, opnieuw uitgeven, uploaden, posten, tonen, verzenden of aanpassen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Narconon Int. Je mag naar de materialen op deze website linken, ze bekijken, downloaden, gebruiken, weergeven en enkelvoudig afdrukken maar alleen voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden zolang: (1) je de materialen op geen enkele manier wijzigt; (2) je alle toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere kennisgevingen en disclaimers erin opneemt; en (3) je niet de materialen op een manier gebruikt dat het een samenwerkingsverband met Narconon Int of een gelieerde entiteit suggereert. Degelijke kopieën moeten allemaal minimaal de volgende kopijrechtnotitie bevatten: “Copyright © Narconon International. Alle rechten voorbehouden.” Elk andere vorm van gebruik van deze website of de informatie die het bevat, is strikt verboden. Narconon Int is gemachtigd om de bovengenoemde licentie op elk moment ongeacht de reden, te beëindigen. Als je een van deze overeenkomsten breekt, is je licentie automatisch en zonder waarschuwing per direct beëindigd. Zodra je licentie is beëindigd mag je niet langer van deze site gebruikmaken, hieronder vallen alle de daarop vermelde gegevens, en moet je alle kopieën, inclusief elektronische kopieën die in je bezit hebt of beheert, teruggeven of vernietigen.

Auteursrecht en handelsmerk informatie – DMCA Notice

De Digital Millennium Copyright Act (the “DMCA”) biedt rechtsmiddelen aan auteursgerechtenden die in goed vertrouwen hebben aangenomen dat het materiaal dat op het internet verschijnt, inbreuk maakt op hun auteursrechten. Als je in goed vertrouwen gelooft dat de inhoud of het materiaal op deze website inbreuk maakt op jouw auteursrecht, kan je (of jouw agent) een bericht aan Narconon Int sturen met het verzoek om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dit bericht moet verstuurd worden naar: copyright@narconon.org; of naar: Narconon International 7065 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, United States.

Het bericht moet de volgende informatie bevatten:(a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen in naam van de eigenaar van het exclusieve recht dat mogelijk geschonden is; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is; (c) een identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt op de auteursrechten van de eigenaar, of het onderwerp van de inbreukplegende activiteit; (d) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klagende partij; (e) verklaring dat de klagende partij in de overtuiging is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet, is toegestaan; en (f) een verklaring dat de informatie in het bericht accuraat is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn. Indien je in volle overtuiging denkt dat iemand ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op auteursrechten tegen je heeft ingediend, staat de DMCA toe dat je hier een tegenbericht over stuurt. Berichten en tegenberichten moeten voldoen aan de op dat moment geldende reglementaire vereisten van de DMCA. Berichten en tegenberichten met betrekking tot de website, dienen naar het bovenstaande adres verstuurd te worden.

Handelsmerkverklaring

Narconon Int namen, logo’s en alle gerelateerde producten en dienstmerken, ontwerpmerken en slogans, zijn de dienst- en handelsmerken van Narconon Int. Alle rechten voorbehouden. Je bent niet gemachtigd om namen of handelsmerken van Narconon Int in een advertentie, uitgave of op welk andere commerciële wijze te publiceren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Narconon Int. Alle andere handelsmerken die op de website staan, zijn in het bezit van de desbetreffende eigenaars.

Online winkel

Narconon Int is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige producten tenzij deze nadrukkelijk zijn uitgegeven door Narconon Int en kan niet garanderen dat enig product beschikbaar of verhandelbaar is of voor een bepaald doel geschikt is.

Aankopen doen

Bepaalde boeken, producten, diensten of andere items kunnen geadverteerd worden of te koop worden aangeboden op of in samenwerking met de website. Als je een van deze items wilt aanschaffen, kun je gevraagd worden door Narconon Int of een van toepassing zijnde derde partij om bepaalde informatie te geven, waaronder, maar niet beperkt tot, een creditcard of een andere betaalmethode. Je gaat ermee akkoord dat je Narconon Int of een derde partij waarheidsgetrouw, accuraat, volledig en actuele gegevens verstrekt en dat je je houdt aan de voorwaarden van iedere overeenkomst die je in verband met je aankoop van een product of dienst bent aangegaan. Narconon Int is niet verantwoordelijk voor enige fouten in de door jou verschafte verzendgegevens of voor een onveilig afleveradres. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en voor de kosten die door de gebruikers van jouw account, creditcard of andere betaalmethode, ontstaan zijn, evenals voor het betalen van de daarbij horende belastingen. De prijs voor elk item kan zonder melding aangepast worden en elke bestelling wordt niet geacht aanvaard te zijn totdat we de product(en) aan jou verzonden hebben. We kunnen op elk gewenst moment, ook na verzending, prijzen of soortgelijke fouten, inclusief, maar niet beperkt tot, typefouten of verouderde prijzen, corrigeren.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, de beschrijvingen, foto's of prijslijsten van de producten, of links of verwijzingen naar producten en/of diensten op de website te wijzigen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Product Aanbod”) of de hoeveelheid van een product of dienst te beperken, en/of je de dienst te weigeren.

Beveiliging

We voorzien in bestuurlijke, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van je persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat niet- geautoriseerde derde partijen er nooit in zullen slagen deze maatregelen te omzeilen of je persoonlijke gegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken. Je aanvaardt dat je je verstrekking van persoonlijke informatie voor eigen risico doet.

Deel Twee: Aanvullende Juridische Voorwaarden

Vertegenwoordiging en Waarborgen

Je verklaart en garandeert ons dat: (a) je tenminste achttien (18) jaar oud bent; en (b) je gebruik van deze website in overeenstemming zal zijn met de Gebruiksvoorwaarden.

Geen Waarborgen

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEBEURT OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN DIENSTEN WORDEN TOT HET MAXIMUM DAT IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORG AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT KENNELIJKE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF AFWEZIGHEID VAN AUTEURSRECHTENINBREUK. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR JOU VAN NARCONON INT OF DOOR DEZE WEBSITE ZAL ENIGE WAARBORG DOEN ONTSTAAN WELKE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN IS VERMELD. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, NARCONON INT, HAAR BEWERKERS, PROVIDERS, LICENTIEHOUDERS (EN HUN RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN EN MEDEWERKERS) GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE INHOUD NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DEZE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; DAT DEZE WEBSITE OP IEDER TIJDSTIP OF IEDERE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, ONONDERBROKEN OF BEVEILIGD; DAT GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN RECHTGEZET; OF DAT DEZE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ALLE DOWNLOADINHOUD OF OP ANDERE WIJZE DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VERKREGEN MATERIAAL VINDT PLAATS OP EIGEN RISICO EN ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE AAN UW EIGENDOM OF VOOR GEGEVENSVERLIES WELKE KAN VOORTVLOEIEN UIT ZO’N DOWNLOAD.

NARCONON INT GEEFT GEEN GARANTIE, ONDERSTEUNING, WAARBORG OF ACCEPTEERT GEEN VERANTWOORDING VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DEZE WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ OF ENIGE ANDERE GELINKTE WEBSITE OF DIENST OF AANBEVOLEN VIA EEN BANNER OF ANDERE VORM VAN RECLAME, EN NARCONON INT ZAL OP GEEN ENKELE MANIER TOEZICHT HOUDEN OP OF VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE TRANSACTIE DIE PLAATSVINDT TUSSEN JOU EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

Vrijwaring

DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, STEM JE IN MET DE VRIJWARING, VERDEDIGING EN HET SCHADELOOS HOUDEN VAN NARCONON INT EN IEDERE VERBONDEN ENTITEIT NARCONON INT , HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS (HIER “PARTIJEN” GENOEMDNARCONON INT ) VAN EN TEGEN ALLE AANSPRAKEN, ACTIES, EISEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, VONNISSEN, KOSTEN, VERLIEZEN, SCHADE, BELASTINGAANSLAGEN, BOETE, RENTE EN KOSTEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING VAN REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN) ALS GEVOLG VAN ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE SCHADE OF ENIGE ANDERE CLAIM DIE JIJ KUNT OPLOPEN VANWEGE JOUW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE CLAIMS WEGENS SMAAD, SCHENDING VAN PUBLICITEIT OF PRIVACY, AUTEURSRECHT OF MERKINBREUK ALS GEVOLG VAN JE INHOUD, TAGGED CONTENT OF ANDERE MATERIALEN, ENIGE ECONOMISCHE SCHADE, WINSTDERVING, SCHADE AAN ZAKEN, GEGEVENS OF COMPUTERSYSTEMEN, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTROUWEN OP INHOUD OF ALS GEVOLG VAN ENIGE ONDERBREKINGEN, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTERSTORINGEN, VERWIJDEREN VAN BESTANDEN, FOUTEN, OMISSIES, ONJUISTHEDEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN OF FOUTEN VAN ENIGE VORM, ZELFS ALS JE AL NARCONON INT EERDER OP DE HOOGTE BENT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZO’N CLAIM.

Beperking van aansprakelijkheid en schadevergoeding

DE ENIGE OPLOSSING VOOR ONTEVREDENHEID MET DE WEBSITE EN HAAR DIENSTVERLENING, IS OM NIET MEER VAN DE WEBSITE OF DIENST GEBRUIK TE MAKEN. JE STEMT ERMEE IN DAT ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ENIGE VAN DE NARCONON INT PARTIJEN AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN JOUW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE. DEZE BESCHERMING OMVAT AANSPRAKEN OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID EN IEDERE ANDERE JURIDISCHE GROND. DEZE BESCHERMING DEKT ALLE VERLIEZEN EN ALLE SOORTEN CLAIMS, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, DIRECTE OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VERTROUWENS, GEVOLG, MODEL EN STRAF SCHADEVERGOEDINGEN, PERSOONLIJK LETSEL / DOOD DOOR SCHULD, WINSTDERVING OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF WERKONDERBREKING.

Geschillen

Als er enig geschil is, willen we snel en naar je tevredenheid deze problemen begrijpen en in behandeling nemen. Neem contact op met info@narconon.org als je een geschil hebt. Als we je problemen niet kunnen verhelpen, stemmen we ermee in met een informele en niet dure geschillenbeslechting die individuele arbitrage behoeft. “Geschillen” tussen jou en Narconon Int, waaronder haar bewerkers, leveranciers of licentiehouders en hun repectievelijke dochterondernemingen, vertegenwoordigers, directeuren en medewerkers, is gedefinieerd voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden, te omvatten iedere claim, controverse, of geschil ( betreffende contract, onrechtmatigheid, risicoaansprakelijkheid, reglement, of enige andere juridische grond) tussen jou en Narconon Int waaronder maar niet beperkt tot enige claims die betrekking hebben op deze Gebruiksvoorwaarden (waaronder haar inbreuk, beëindiging of uitleg) of enige andere vorm van ons samenwerkingsverband, Narconon Int adverteren of ieder ander Narconon Int gebruik van de diensten.

Bindende Arbitrage

Jij en Narconon Int stemmen ermee in om alle Geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Arbitrage is wat informeler dan een rechtszaak en is bedoeld om geschillen sneller te verhelpen. In plaats van een rechter zal de kwestie door een onpartijdige arbiter worden beoordeeld die dezelfde bevoegdheid heeft om de zaak te beslechten zoals een rechtbank dat doet. ELKE ARBITRAGE ONDER DEZE OVEREENKOMST ZAL SLECHTS OP EEN INDIVIDUELE BASIS BETREKKING HEBBEN; COLLECTIEVE ARBITRAGES, COLLECTIEVE ACTIES, EN CONSOLIDATIE MET ANDERE ARBITRAGES IS NIET TOEGESTAAN EN JE DOET AFSTAND VAN JE RECHTEN OM JE ZAAK VOOR EEN RECHTBANK TE LATEN BEOORDELEN OF OM DEEL TE NEMEN IN EEN COLLECTIEVE ACTIE TEGEN NARCONON INT. Indien een artikel van deze overeenkomst ongeldig is of niet-afdwingbaar, dan zal een dergelijk artikel worden gewijzigd en de resterende bepalingen van kracht blijven (maar in geen geval zal er een klassenarbitrageprocedure zijn). Alle geschillen zullen definitief en uitsluitend worden beslecht door bindende individuele arbitrage met een enkele arbiter die wordt toegewezen door de American Arbitration Association (www.adr.org) of JAMS (www.jamsadr.org) volgens deze bepaling en het toepasselijke arbitragereglement voor dat forum. Consumenten die klachten hebben (personen van wie de transactie bedoeld is voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik) kunnen ervoor kiezen om hun claim in hun lokale rechtbank voor kleine vorderingen in plaats van via arbitrage behandeld te krijgen. De Federal Arbitrage Wet, 9 U.S.C. §§ 1-16, is volledig van toepassing. Als je een consument met een claim bent met betrekking tot persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik, zal de arbitrage hoorzitting plaatsvinden binnen de provincie of gemeente waarin u woont. Anders zal de arbitragehoorzitting in Los Angeles, Californië plaatsvinden, of op een andere wederzijds aanvaardbare locatie, of op een locatie die door de arbiter is aangewezen. De beslissing van de arbiter is bindend voor de partijen en kan worden aangebracht als een uitspraak bij ieder daartoe bevoegde rechtbank. Als je met een claim in het gelijk wordt gesteld, waarvoor je wettelijk recht hebt op vergoeding van je advocaatkosten, kun je de arbiter vragen om je vergoeding van deze kosten toe te wijzen. Voor elke claim waarin je op zoek bent naar genoegdoening, zal Narconon Int niet ernaar streven dat je haar advocaat betaalt, zelfs als die vergoeding haar is toegekend, tenzij de arbiter vaststelt dat uw claim een dwaasheid was. Voor de toepassing van deze arbitrage bepaling, omvatten verwijzingen naar jou en Narconon Int ook respectievelijke dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, voorgangers, hulppersonen, rechtsopvolgers. Afhankelijk van en zonder opheffing van de bovenstaande arbitrage bepalingen, ga je ermee akkoord en stem je ermee in dat alle gerechtelijke procedures (met uitzondering van kleine vorderingen in geval van consumenten) worden aangebracht in het rechtsbevoegdheidgebied van de staatsrechtbanken in de stad en provincie Los Angeles Californië, of de federale rechtbank voor het Central District van Californië.

Jurisdictie en Rechtsbevoegdheidgebied

Informatie op de Narconon Int’s website is niet gericht op gebruikers in een bepaalde locatie en is ook niet bedoeld om zaken in enig rechtsgebied te doen.

Deze website is een service van Narconon Int en vormt reglementair geen raakpunt met enig rechtsgebied buiten de staat Californië. Het gebruik van deze website is verboden in rechtsgebieden met wetten die deze Overeenkomst in het geheel of op een essentieel onderdeel ervan ongeldig zouden maken of die het openen van de website illegaal zou maken. Bezoekers van deze website in dergelijke rechtsgebieden gebruiken deze website geheel op eigen risico. Opmerking: De essentiële onderdelen van deze overeenkomst omvatten, zonder beperking, het exclusieve rechtsgebied en de exclusieve correctie mogelijkheden en de garantiedisclaimers.

Deze overeenkomst wordt aangegaan en uitgevoerd in de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika. Het wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië, met uitsluiting van enige wetskeuze, of bepalingen voor conflicterende wetten. In elke claim of handeling die direct of indirect voortvloeit uit deze Overeenkomst of betrekking heeft op Californië, zal elke partij zich onherroepelijk onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbank van de Staat Californië gevestigd in Los Angeles County, Californië, of van het Hof van de Verenigde Staten voor het District van Californië. Elke partij doet afstand van enig recht op bezwaar met betrekking tot jurisdictie locatie of forum ongeschiktheid, met betrekking tot bovengenoemde rechtbanken.

Informatie-aanvragen

Als je met Narconon Int contact opneemt en informatie over onze programma’s en diensten opvraagt, zullen we jouw e-mail of postadres gebruiken om je de informatie te verstrekken waar je om hebt gevraagd. Je gaat ermee akkoord dat we de door jouw gegeven informatie mogen gebruiken zoals beschreven in onze Online Privacy Verklaring.

Tijdsbeperking voor het in gang zetten van een Geschil.

Tenzij wettelijk anders voorgeschreven, dient elke actie of procedure aangaande een Geschil binnen een jaar nadat de aanleiding daartoe plaatsvond, door jou te worden gestart.

Links naar andere websites

Om het jou makkelijk te maken kan de Narconon Int website links bevatten die naar andere websites verwijzen. De vermelding van een website link betekent dat daarvoor toestemming is verleend, is goedgekeurd of aanbevolen wordt door Narconon Int Je gaat ermee akkoord dat het bezoeken van een dergelijke website op eigen risico gebeurt en dat die website niet worden gedekt door deze Gebruiksvoorwaarden. Narconon Int wijst nadrukkelijk elke vorm van verantwoordelijkheid ten aanzien van deze websites af. Hou er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van de ene naar de andere website te gaan, onze Online Privacy Verklaring en de Verklaring ten aanzien van de behandeling van privacygevoelige gegevens niet langer van kracht zijn. Het browsen naar en het bezoeken van elke andere website door jou, waaronder ook die een link hebben naar onze website, vallen onder de eigen regels en beleid van die website.

Files die gedownload kunnen worden en Email

Narconon Int kan niet garanderen dat de e-mail of files die gedownload worden geen virussen of codes bevatten die de gegevensbestanden van jouw computer mogelijk kunnen besmetten of vernietigen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende beschermende programma’s en controles die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw gegevens accuraat zijn en worden opgeslagen in een data backup of andere manieren om kwijtgeraakte gegevens weer terug te kunnen zetten. Narconon Int is op geen enkele manier verantwoordelijk voor beschadiging van jouw computer of haar bestanden vanwege jouw gebruik van de website.

Andere Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen, tenzij uitdrukkelijk hierin anders vermeld, de overeenkomst tussen jou en Narconon Int, en beschrijven de volledige aansprakelijkheid van Narconon Int en haar toeleveranciers (waaronder de beheerders) en jouw exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot jouw toegang en gebruik van deze website. In geval er een geschil ontstaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en enig andere Narconon Int overeenkomst of beleid, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang op het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden. Als één van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig is of niet door de van toepassing zijnde wetgeving kan worden nageleefd, dan moet het worden aangepast of geïnterpreteerd om het doel van een dergelijke bepaling zo goed mogelijk aan de van toepassing zijnde wetgeving tegemoet te laten komen, en zullen de resterende bepalingen nog steeds volledig van kracht blijven. Rubrieken zijn uitsluitend voor het gebruikersgemak ingevoegd en dienen niet meegewogen te worden in de uitleg van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden beperken de rechten van Narconon Int ten aanzien van handelsgeheimen, kopijrechten, patent of andere wetten, niet. Indien wij geen beroep doen op bepaalde rechten of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, zal dit geen afstanddoening zijn van dergelijke rechten of bepalingen. Geen afstandsverklaring van een van deze Gebruiksvoorwaarden zal een verdere of voortdurende afstandsverklaring van die voorwaarde of enige andere voorwaarde zijn.

Overgedragen recht

Je mag geen rechten of verplichtingen die onder deze Overeenkomst vallen overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Narconon Int kan alles of een deel van deze Overeenkomst overdragen.

Voortbestaan

Elke sectie van deze overeenkomst die in aard zo ontworpen is dat hij geldig blijft nadat deze overeenkomst is beëindigd, waaronder, maar niet beperkt tot vrijwaring en de beperking van de aansprakelijkheidsclausules, zal rechtsgeldig blijven.

Afstandsverklaring

Geen afstandsverklaring van een van deze voorwaarden mag gezien worden als een verdere of blijvende afstandsverklaring van die bepaling of voorwaarde of enige andere bepaling of voorwaarde.

Berichten

Je stemt ermee in dat we alle berichten aan jou via e-mail, telefoon, fax of welke andere methode dan ook mogen versturen.

Deelbaarheid

Als enige van de bepalingen van deze overeenkomst door een rechtbank of ander bevoegde rechter niet rechtsgeldig zijn verklaard, dan zullen die bepalingen beperkt worden of voor zover nodig tot het minimum worden teruggebracht om ervoor te zorgen dat de rest van deze overeenkomst geldig en volledig van kracht blijft.

Gehele overeenkomst; aanvulling

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de Gehele Overeenkomst tussen jou en Narconon Int en het van toepassing zijnde onderwerp. Het mag niet worden aangepast, behalve als elders in deze Overeenkomst beschreven.

Tegenstrijdige Voorwaarden

Alles wat op deze website staat dat inconsistent of tegenstrijdig is met de voorwaarden van deze overeenkomst, wordt vervangen door de voorwaarden van deze overeenkomst.

Adresgegevens

Je kunt met Narconon Int contact opnemen in geval je vragen of problemen hebt over deze Algemene Voorwaarden via:

Narconon International
7065 Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
E-mail: info@narconon.org