Használati feltételek

Felhasználói szerződés

Az alábbi használati feltételek szabályozzák a Narconon International („Narconon Int”) weboldal használatát. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati feltételeket. A weboldal használatával ön beleegyezik abba, hogy elfogadja az összes feltételt. Ha nem ért egyet e feltételek közül bármelyikkel, vagy ha bármilyen módon elfogadhatatlannak találja ezek közül bármelyiket, kérjük, hogy ne látogassa és ne használja weboldalunkat.

Jelen szerződés két részből áll. Az első rész teljes mértékben kifejti a weboldal ön általi használatának feltételeit. A második rész további jogi feltételeket tartalmaz, többek között olyan rendelkezéseket, amelyek korlátozzák felelősségünket az ön irányába, illetve bármely esetleges jogvita esetén megszabják a követendő egyéni békéltetési eljárást. Weboldalunk használatához önnek el kell fogadnia valamennyi használati feltételt.

Használati feltételek megváltoztatása

Jogunkban áll bármikor megváltoztatni vagy kiegészíteni a használati feltételeket, olyan módon, hogy feltüntetjük a frissített változatot ezen a weboldalon. Amennyiben ön bármely ilyen változtatás után újra használja a weboldalt, azzal elfogadja a módosított használati feltételeket. Azonban bármely vitás ügyet, amely a módosítás előtt keletkezett, azon használati feltételek alapján kell elbírálni (beleértve az egyéni békéltetésről szóló cikket), amely a vita keletkezésének idején érvényben volt.

Első rész: A weboldal használatának feltételei

Sürgősségi esetek

EZ A WEBOLDAL NEM SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÓ VAGY FIGYELŐ SZOLGÁLTATÁS, ÉS BÁRKINEK, AKINEK SÜRGŐSSÉGI ESETRŐL VAN TUDOMÁSA, VAGY ÚGY GONDOLJA, HOGY VALAKI VESZÉLYBEN VAN, MEGSÉRÜLHET VAGY MEGHALHAT, ILLETVE ÁRTHAT MAGÁNAK VAGY MÁSNAK, A 911-ET KELL HÍVNIA, VAGY A MEGFELELŐ SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOT. NARCONON INT NEM KÖTELES FIGYELEMMEL KÍSÉRNI VAGY KEZELNI AZ E WEBOLDAL FELÉ IRÁNYÍTOTT KOMMUNIKÁCIÓKAT.

Életkorral kapcsolatos korlátozások

Ez a weboldal kizárólag 18 évet betöltött személyek számára készült, és csak nekik szól. A weboldal egyes tartalmai nem biztos, hogy helyénvalóak gyermekek számára. 13 év alatti gyermekek nem használhatják ezt a weboldalt. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a 13-17 év közötti gyermekek kérjenek engedélyt szüleiktől vagy gyámjuktól a weboldalunk megtekintése előtt. Narconon Int ezúton kizár minden abból eredő felelősséget, ha a weboldalt 18 év alatti személyek használnák.

Az e weboldalon szereplő információk nem minősülnek szaktanácsadásnak.

Ezen a weboldalon minden adat, információ, szöveg, grafika, link és más anyag weboldalunk látogatóinak kényelme érdekében kerül közzétételre. A weboldalon található információk kizárólag általános felvilágosító és oktatási célokat szolgálnak. A weboldalunkon található információk nem értelmezendők orvosi vagy más hivatalos tanácsként, és nem használhatók fel semmilyen panasz vagy tünet diagnosztizálására vagy kezelésére. Az e weboldalon található információk nem minősülnek orvosi vagy hivatásos egészségügyi tanácsadás vagy szolgáltatások végzésének vagy gyakorlásának.

Bármely konkrét kérdés esetén konzultáljon orvosával vagy egy képesített egészségügyi szakemberrel. Soha ne hagyja figyelmen kívül a szakemberek tanácsát, illetve ne késlekedjen kezelés kérésével az e weboldalon vagy más, ehhez linkkel kapcsolódó weboldalakon található információk alapján.

Korlátozott használat

Ön csak abban az esetben használhatja ezt a weboldalt, amennyiben betartja az összes törvényt, szabályt és rendelkezést, amely ennek a weboldalnak az ön által történő használatára vonatkozik.

Adatainak védelme

E használati feltételek elfogadásával ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az Online adatvédelmi nyilatkozatot.

A közösségi média és az online közösségek

Narconon Int lehetőséget biztosíthat önnek arra, hogy információkat osszon meg olyan független közösségimédia-oldalakon, mint a Facebook, az Instagram, a LinkedIn, a Twitter, a Google+ vagy más hasonló oldalak (közösen „közösségimédia-oldalak”). Narconon Int alkalmat kínálhat önnek arra is, hogy ilyen közösségimédia-oldalakon bekapcsolódjon online közösségek tevékenységeibe, illetve beszélgetőfalakat, csevegéseket és más fórumokat tarthat fenn ezen a weboldalon. Például ön használhatja az Instagram-felhasználónevét, és felcímkézheti fényképeit és posztjait (címkézett tartalom) a #narconon hashtaggel (vagy esetleges más hashtagekkel, amelyeket időnként elérhetővé teszünk) abból a célból, hogy felajánlja címkézett tartalmait a weboldalunkon történő esetleges használatra. Ha ön #narconon hashtaggel (vagy általunk biztosított esetleges más hashtagekkel) címkézett tartalmat tesz közzé, akkor az ön tevékenységét és részvételét e használati feltételek szabályozzák. Ezenkívül ön továbbra is felelős azért, hogy betartsa az Instagram és más közösségimédia-oldalak által támasztott feltételeket és szabályokat. Minden más kötelezettségre való korlátozás nélkül ön beleegyezését adja, hogy tiszteletben fogja tartani mások személyiségi jogait, és nem jelenít meg másokról készült fényképeket az ő kifejezett engedélyük nélkül.

Ha ön részt vesz bármilyen Narconon Int online közösségben, beszélgetőfalon vagy más fórumon, beleegyezését adja abba, hogy bármit, amit ott megjelenít, önként teszi, titoktartási és bármilyen kompenzációs igény nélkül, valamint ön a Narconon Int számára folytatólagos, nemzetközi, jogdíjmentes, átruházható, továbbengedményezhető jogot és engedélyt biztosít az ön által bármilyen formában vagy formátumban elhelyezett tartalmak, bejegyzések, illetve címkézett tartalmak használatára, másolására, terjesztésére, módosítására, valamint további anyagok készítésére az ön anyagainak felhasználásával. Továbbá beleegyezését adja, hogy: (a) nem jelenít meg, nem továbbít, illetve nem tesz link segítségével hozzáférhetővé semmilyen anyagot, weboldalt, címkézett tartalmat, más információt vagy tartalmat, amely sértő, gyalázkodó, hamis, obszcén, illetlen, züllött, erőszakos, fenyegető, zaklató, diszkrimináló, illetve politikai nézeteket vagy gyűlöletbeszédet tartalmaz; (b) kizárólag olyan fényképeket vagy anyagokat jelenít meg, tölt fel, illetve továbbít, amelyek szerzői joga az öné, vagy amelyek elektronikus terjesztésére ön az eredeti forrás feltüntetése mellett engedélyt kapott; (c) nem sérti meg, nem plagizálja, illetve nem hágja át más módon harmadik felek jogait, beleértve a szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot, személyiségi jogot, valamint személyes, publikációs, erkölcsi vagy szabadalmi jogokat; (d) beleegyezését adja, hogy minden címkézett tartalom vagy anyag, amelyet ön megjelenít vagy feltölt, az ön tulajdona, vagy nyilvánosan elérhető tartalom; (e) szándékosan nem helyezhet el, nem hozhat létre, nem tölthet fel és nem továbbíthat olyan szoftvert vagy más anyagot, amely vírust vagy más ártalmas kódot vagy eszközt tartalmaz; (f) nem tehet üzleti vagy egyéb ajánlatokat más felhasználók számára, nem terjeszti termék vagy szolgáltatás reklámját a weboldalon keresztül, nem terjeszthet láncleveleket vagy üzeneteket, tömeges küldeményeket, e-maileket vagy más tömeges üzeneteket, és nem gyűjthet e-mail címeket abból a célból, hogy tömeges e-mail vagy más üzeneteket küldjön a weboldal többi felhasználója számára; (g) ha úgy dönt, hogy a weboldalon vagy annak csevegési részében nyilvánosan megjelenít egy tartalmat vagy címkézett tartalmat, akkor az ilyen nyilvános vagy csoportos területeken megjelenített anyagok, információk, fényképek, illetve egyéb adatok elérhetővé válnak a weboldalt használó más egyének számára is, továbbá Narconon Int nem figyelmeztet, nem nyújt garanciát, illetve más módon sem tesz lépéseket arra, hogy megakadályozzon más felhasználókat abban, hogy lemásolják, megjelenítsék, feltöltsék, továbbítsák vagy más módon felhasználják az ön anyagait, információit, fényképeit, illetve egyéb adatait, bármilyen lehetséges célból; (h) ön mindig körültekintően fog eljárni, amikor a személyének azonosítására alkalmas információkat jelenít meg az oldalon, és soha nem közöl személyes pénzügyi adatokat, címet, telefonszámot vagy más személyi adatokat; (i) nem jelenít meg olyan anyagot, amely megsért bármilyen törvényt vagy jogszabályt; (j) nem személyesít meg más személyeket, és nem használja más élő személy identitását; és (k) az ön által megjelenített tartalmak az igazsághoz hűen tükrözik az ön személyes tapasztalatát.

Narconon Int megszüntetheti vagy korlátozhatja az ön hozzáférését bármely Narconon Int online közösséghez, beleértve a weboldalon keresztül történő hozzáférést.

Címkézett tartalom kiválasztása és eltávolítása

Narconon Int megvizsgálja a címkézett tartalmakat, és kiválaszt bizonyos címkézett tartalmakat a weboldalunkon történő megjelenítésre; nem vállalunk garanciát arra, hogy az ön címkézett tartalmát meg fogjuk jeleníteni. Tekintet nélkül a fentiekre, ön továbbra is teljes mértékben felelős és számonkérhető marad saját címkézett tartalmaiért és azért, hogy ezek megfeleljenek e használati feltételeknek, egyéb vonatkozó használati feltételeknek és a vonatkozó törvényeknek. Ha az ön címkézett tartalma megjelenítésre került a weboldalunkon, úgy kérheti az eltávolítását, hogy privát státusúnak jelöli meg az ön közösségimédia-oldalán, vagy küld nekünk egy e-mailt erre a címre: info@narconon.org.

Tartalomfigyelés

Nincs arra vonatkozó kötelezettségünk, hogy figyelemmel kísérjük bármelyik kapcsolódó weboldalt, csevegést, beszélgetőfalat vagy bármilyen más anyagot, amelyet ön vagy harmadik felek továbbítanak vagy elhelyeznek a weboldalra vagy esetleges kapcsolódó weboldalakra. Ugyanakkor ön tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy jogunkban áll (de nem kötelességünk) figyelemmel kísérni a weboldalt, beszélgetőfalakat, a csevegéseket, valamint az ön által megjelenített vagy továbbított anyagokat; megváltoztatni vagy eltávolítani bármely ilyen anyagot (korlátozás nélkül beleértve bármely elhelyezett tartalmat egy csevegésben vagy beszélgetőfalon); valamint felfedni ezeket az anyagokat és az elhelyezésük körülményeit bármely harmadik félnek a weboldal megfelelő működtetése céljából, önmagunk, szponzoraink, illetve más ügyfeleink és látogatóink védelme érdekében, valamint jogi kötelezettségek és kormányzati kérések teljesítése végett.

Szerzői jogi nyilatkozat

E weboldal tulajdonosa és kezelője a következő: Narconon Int. Az oldal összes tartalma és kialakítása az amerikai és nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll. A weboldalhoz és az itt található anyagokhoz kapcsolódó minden jognak vagy tulajdonosa a Narconon Int, vagy rendelkezik a használatra vonatkozó felhatalmazással, illetve engedéllyel. Narconon Int és működési engedélyének kiadói fenntartanak és megőriznek minden tulajdonosi jogot a weboldal tartalmára vonatkozóan.

Önnek nincs felhatalmazása lemásolni, újra kiadni, feltölteni, elhelyezni, megjeleníteni, továbbítani vagy beágyazni ezeket az anyagokat anélkül, hogy ebbe előzetesen írásban beleegyezett volna a Narconon Int. Az e weboldalon található anyagok linkbe kapcsolása, megtekintése, letöltése, használata, megjelenítése és egy példányban való kinyomtatása az ön számára kizárólag személyes, információs és nem kereskedelmi célból engedélyezett, amennyiben: (1) semmilyen módon nem változtatja meg és nem módosítja az anyagokat; (2) feltüntet minden vonatkozó szerzői jogi, védjegy-, mentesítő és egyéb nyilatkozatot; valamint (3) nem használja az anyagokat olyan módon, hogy az kapcsolatot sugall a Narconon Int szervezettel vagy bármely társszervezetével. Minden ilyen másolatban kötelező feltüntetni minimálisan a következő szerzői jogi nyilatkozatot: „Copyright © Narconon International. Minden jog fenntartva.” A weboldal vagy az itt található információk bármely más célra történő felhasználása szigorúan tilos! Narconon Int a fenti engedélyt bármikor, bármilyen indokkal visszavonhatja. Ha ön e feltételek közül bármelyiket megszegi, az az ön engedélyének azonnali, automatikus és értesítés nélküli megszüntetését vonja maga után. Az engedély megszűnésétől kezdve önnek abba kell hagynia e weboldal használatát, beleértve minden tartalmat, és vissza kell juttatnia vagy meg kell semmisítenie az ön birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő minden másolatot, az elektronikus másolatokkal együtt.

Szerzői jogok megsértése – DMCA szerinti figyelmeztetés

A Digitális Millenniumi Szerzői Jogi Törvény (DMCA) jogorvoslatot nyújt azoknak a szerzőijog-tulajdonosoknak, akik őszintén úgy hiszik, hogy egy Interneten megjelent anyag sérti a szerzői jogi törvények által biztosított jogaikat. Ha ön jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az e weboldalon található tartalmak vagy anyagok megsértenek egy ön által birtokolt, érvényes szerzői jogot, akkor ön (vagy megbízottja) nyilatkozatot küldhet a Narconon Int felé, amelyben kéri az adott anyag eltávolítását vagy az ahhoz való hozzáférés letiltását. Ezt a kérést a copyright@narconon.org e-mail címre vagy az alábbi címre kell küldeni: Narconon International 7065 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, United States.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő információkat: (a) annak a személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása, aki jogosult eljárni a vélelem szerint megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében; (b) a vélelmezett jogsértés által érintett, szerzői jogvédelem alá eső mű azonosítása; (c) a vélelmezett jogsértő anyagnak vagy a jogsértő tevékenység témájának azonosítása; (d) a panaszt tevő fél neve, címe, telefonszáma és e-mail címe; (e) egy nyilatkozat, hogy a panaszt tevő fél jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a panasz tárgyát képező anyag használatát nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja vagy valamely törvény; és (f) egy nyilatkozat, hogy a küldeményben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, valamint – büntetőjogi felelősség tudatában –, hogy a panaszt tevő fél jogosult arra, hogy a vélelem szerint megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében intézkedjen.

Ha ön őszintén hiszi, hogy egy szerzői jogok megsértésére vonatkozó nyilatkozat tévesen került benyújtásra ön ellen, a DMCA lehetővé teszi önnek, hogy küldjön nekünk egy cáfoló nyilatkozatot. Mind a nyilatkozatok, mind a cáfoló nyilatkozatok meg kell, hogy feleljenek a DMCA adott időszakban érvényben lévő törvényi követelményeinek. A weboldalra vonatkozó nyilatkozatokat és cáfoló nyilatkozatokat a fenti címre kell küldeni.

Védjegyközlemény

A Narconon Int nevek, logók és a kapcsolódó termék- és szolgáltatásnevek, designvédjegyek és szlogenek mind védjegyek vagy szolgáltatási jegyek, amelyek tulajdonosa a Narconon Int. Minden jog fenntartva. Önnek nem áll jogában felhasználni semelyik Narconon Int nevet vagy védjegyet semmilyen reklámban, nyilvánosság előtt vagy más kereskedelmi módon, anélkül hogy ebbe előzetesen írásban beleegyezett volna a Narconon Int. A weboldalon megjelenő minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

E-bolt

Narconon Int nem vállal felelősséget egyetlen olyan termék tartalmáért sem, amelynek kibocsátója nem kifejezetten a Narconon Int, és nem vállal garanciát arra, hogy bármely termék jelenleg elérhető, piacképes vagy egy adott célra alkalmas.

Vásárlások

A weboldalon vagy a weboldalhoz kapcsolódóan bizonyos könyvek, termékek, szolgáltatások vagy más dolgok reklámozhatók vagy eladásra felajánlhatók. Ha ön meg kíván vásárolni egy árut, akkor a Narconon Int vagy egy illetékes harmadik fél megkérheti önt, hogy adjon meg bizonyos információkat, beleértve (de nem kizárólagosan) hitelkártya- vagy más fizetési adatokat. Ön beleegyezik abba, hogy a Narconon Int vagy az illetékes harmadik fél számára olyan adatokat szolgáltat, amelyek a valóságnak megfelelőek, pontosak és aktuálisak, valamint hogy betartja bármely olyan megállapodás felhasználói feltételeit, amelybe a termék vagy a szolgáltatás megvásárlásával összefüggésben beleegyezett. Narconon Int nem vállal felelősséget az ön által megadott szállítási információkban lévő hibákért vagy a nem biztonságos helyekre kért szállítások sikeréért. Ön felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért és költségért, amelyet bárki az ön felhasználói fiókján keresztül, az ön hitelkártyáját vagy más fizetési módját felhasználva végez, valamint minden vonatkozó adó megfizetéséért. Bármely termék ára előzetes értesítés nélkül megváltozhat, és egyetlen megrendelést sem tekintünk elfogadottnak addig, amíg ki nem szállítjuk vagy le nem szolgáltatjuk a terméke(ke)t az ön számára. Az árazási és hasonló hibákat bármikor kijavíthatjuk, akár szállítás után is, beleértve, de nem kizárólagosan, a gépelési hibákat vagy idejétmúlt árak feltüntetését.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a weboldalon található bármely termék és/vagy szolgáltatás (összefoglaló néven Termékajánlatok) leírását, képét, listázását, linkjét vagy hivatkozását, vagy korlátozzuk bármely termék vagy szolgáltatás rendelésének mennyiségét, és/vagy elutasítsuk a szolgáltatást az ön számára.

Biztonsági intézkedések

Bevezettünk különböző adminisztrációs, technikai és fizikai óvintézkedéseket, amelyek célja, hogy megvédjék az ön személyes adatait a véletlen megsemmisüléstől, illetéktelenek általi hozzáféréstől, használattól, megváltoztatástól vagy nyilvánosságra hozataltól. Mindazonáltal nem tudjuk garantálni, hogy illetéktelen harmadik személyek soha nem lesznek képesek kijátszani ezeket az óvintézkedéseket, és visszaélni az ön személyes adataival. Ön tudomásul veszi, hogy személyes információit saját kockázatára osztja meg velünk.

Második rész: További jogi rendelkezések

Nyilatkozatok és garanciák

Ön kijelenti és garantálja nekünk, hogy: (a) ön már betöltötte a tizennyolc (18) életévet; és (b) ön úgy használja ezt a weboldalt, hogy betartja e használati feltételeket.

Garanciák elhárítása

EZT A WEBOLDALT ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN A WEBOLDALRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK, SEM NYÍLTAN, SEM BURKOLTAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A VÉLELMEZETT ÉRTÉKGARANCIÁT, EGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ MEGFELELÉST VAGY JOGSÉRTÉS-NEMLEGESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁT. SEMMILYEN TANÁCSRA VAGY INFORMÁCIÓRA AMELYET ÖNNEK – AKÁR SZÓBAN, AKÁR ÍRÁSBAN – A NARCONON INT ADOTT, VAGY AMELYET ÖN EZEN A WEBOLDALON KERESZTÜL KAPOTT, NEM ÉRVÉNYES SEMMI OLYAN GARANCIA, AMI ITT NINCS KIFEJEZETTEN LEÍRVA. AZ ELŐZŐEK SÉRELME NÉLKÜL A NARCONON INT, ILLETVE A FELDOLGOZÓI, SZOLGÁLTATÓI, ENGEDMÉNYEZŐI (TOVÁBBÁ EZEK ALVÁLLALKOZÓI, LEÁNYVÁLLALATAI, MEGBÍZOTTJAI, IGAZGATÓI ÉS ALKALMAZOTTAI) NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT ARRA, HOGY A TARTALOM PONTOS, MEGBÍZHATÓ VAGY HELYES; HOGY EZ A WEBOLDAL MEGFELEL AZ ÖN ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK; HOGY EZ A WEBOLDAL MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY BIZTONSÁGOSAN ELÉRHETŐ LESZ BÁRMELY ADOTT IDŐBEN VAGY HELYEN; HOGY BÁRMELY HIÁNYOSSÁG VAGY HIBA KI LESZ JAVÍTVA; VAGY HOGY EZ A WEBOLDAL MENTES VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS ÁRTALMAS ELEMEKTŐL. BÁRMELY TARTALMAT, AMELYET ÖN ERRŐL A WEBOLDALRÓL LETÖLT, VAGY MÁS MÓDON MEGSZEREZ, ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖLT LE, ÉS BÁRMELY ILYEN LETÖLTÉSBŐL EREDŐ KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI FELELŐSSÉG.

NARCONON INT NEM BIZTOSÍT, NEM TÁMOGAT, NEM GARANTÁL SEMMI OLYAN TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMI OLYAN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET EGY HARMADIK FÉL EZEN A WEBOLDALON VAGY BÁRMELY, LINKKEL KAPCSOLT WEBOLDALON VAGY SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL REKLÁMOZ VAGY AJÁNL, ILLETVE BÁRMELY BANNEREN VAGY MÁS REKLÁMBAN FELTÜNTET, TOVÁBBÁ NARCONON INT NEM VESZ RÉSZT SEMMI OLYAN TRANZAKCIÓBAN, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM KÖVET NYOMON SEMMI OLYAN TRANZAKCIÓT, AMELY ÖN ÉS EGY TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓ HARMADIK FÉL KÖZÖTT TÖRTÉNIK.

Jótállás

E WEBOLDAL MEGLÁTOGATÁSÁVAL ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS KÁRMENTESÍTI A NARCONON INT-ET ÉS A NARCONON INT MINDEN KAPCSOLÓDÓ SZERVEZETÉT, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉT, IGAZGATÓJÁT, ALKALMAZOTTJÁT, MEGBÍZOTTJÁT, VALAMINT KÉPVISELŐJÉT (EGYÜTTESEN „NARCONON INT FELEK”) MINDEN KÖVETELÉSSEL, CSELEKEDETTEL, IGÉNNYEL, FELELŐSSÉGGEL, ÍTÉLETTEL, MEGEGYEZÉSSEL, KÖLTSÉGGEL, VESZTESÉGGEL, KÁRRAL, DÍJKISZABÁSSAL, BÍRSÁGGAL, KAMATTAL ÉS KIADÁSSAL SZEMBEN (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ÉSSZERŰ ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKET), AMELYEK BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ESETI, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, PÉLDÁT STATUÁLÓ, BÜNTETŐ VAGY BÁRMELY MÁS KÖVETELÉSBŐL SZÁRMAZNAK, AMELLYEL AZ ÖN IRÁNYÁBA ÉLNEK ENNEK A WEBOLDALNAK A HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY RÁGALMAZÁSBÓL, NYILVÁNOSSÁGHOZ VAGY ADATVÉDELEMHEZ FŰZŐDŐ JOG MEGSÉRTÉSÉBŐL VAGY AZ ÖN ÁLTAL BENYÚJTOTT BÁRMELY TARTALOM, CÍMKÉZETT TARTALOM VAGY MÁS ANYAGOK MIATTI, SZERZŐI JOGOKAT VAGY VÉDJEGYEKET ÉRINTŐ JOGSÉRTÉSBŐL, GAZDASÁGI KÁROKOZÁSBÓL, ELMARADT HASZONBÓL, ÜZLETBEN, ADATOKBAN VAGY SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREKBEN KELETKEZETT KÁRBÓL VAGY BÁRMI OLYAN KÁRBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉST, AMELY ABBÓL EREDT, HOGY ÖN BÁRMELY TARTALOMRA HAGYATKOZOTT, ILLETVE AZ OLYAN KÁROKBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEKET, AMELYEK BÁRMILYEN MEGZAVARÁSBÓL, MUNKABESZÜNTETÉSBŐL, SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSÁBÓL, FÁJLOK TÖRLÉSÉBŐL, HIBÁKBÓL, MULASZTÁSOKBÓL, PONTATLANSÁGOKBÓL, HIÁNYOSSÁGOKBÓL EREDTEK, VÍRUSOK, KÉSEDELMEK VAGY BÁRMILYEN ELRONTOTT DOLOG MIATT TÖRTÉNTEK, MÉG AKKOR IS, HA ÖN EZT MEGELŐZŐEN FELHÍVTA A NARCONON INT FIGYELMÉT EGY ILYEN KÖVETELÉS LEHETŐSÉGÉRE.

A felelősség és a kártalanítás korlátozása

AZ ÖN EGYEDÜLI MEGOLDÁSA A WEBOLDALLAL, ILLETVE ANNAK BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETLENSÉGE KEZELÉSÉRE AZ, HOGY ABBAHAGYJA A WEBOLDAL VAGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁT. ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TERHELI FELELŐSSÉG EGYIK NARCONON INT FELET SEM BÁRMILYEN ABBÓL EREDŐ KÁR MIATT, HOGY ÖN EZT A WEBOLDALT VAGY AZ E WEBOLDALON LÉVŐ ANYAGOKAT HASZNÁLTA, VAGY NEM TUDTA HASZNÁLNI. EZ A VÉDELEM MINDEN KÖVETELÉSRE ÉRVÉNYES, AMELY GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, KÁROKON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPUL. EZ A VÉDELEM MINDENFAJTA VESZTESÉGRE ÉS KÖVETELÉSRE ÉRVÉNYES, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ESETI, BIZALMI, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDÁT STATUÁLÓ ÉS BÜNTETŐ KÁROKAT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST/HALÁLT, ELMARADT HASZNOT VAGY ADATVESZTÉSBŐL, ILLETVE ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁBÓL ADÓDÓ KÁROKAT IS.

Vitás ügyek

Ha bármilyen vitás helyzet keletkezik, szeretnénk megérteni, és gyorsan orvosolni, ami önt aggasztja, az ön megelégedettségére. Kérjük, használja a info@narconon.org címet bármely vitás ügy esetén. Amennyiben nem tudjuk megoldani azt, ami önt aggasztja, beleegyezünk egy nem hivatalos és költségkímélő, viták megoldására szolgáló eljárásba, amely egyéni békéltetést igényel. A „vitás ügyeket” ön és a Narconon Int között, beleértve annak feldolgozóit, ellátóit, engedményezőit, illetve ezek leányvállalatait, megbízottjait, igazgatóit vagy alkalmazottait, e használati feltételek céljából úgy definiáljuk, mint amelyek magukban foglalnak bármely követelést, ellentmondást vagy vitát (függetlenül attól, hogy az tartalmaz-e bármilyen szerződést, kárt, méltányossági, törvényességi vagy bármely más jogi elméletet) ön és a Narconon Int között, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely követelést, amely bármilyen kapcsolatban van ezekkel a használati feltételekkel (beleértve annak megszegését, megszűnését vagy értelmezését), a közöttünk fennálló kapcsolat bármely más vonatkozásával, Narconon Int reklámozással vagy a Narconon Int szolgáltatásainak bármely használatával.

Kötelező érvényű, egyéni választottbírósági eljárás

Ön és Narconon Int beleegyeznek abba, hogy minden vitát választottbíróság útján rendeznek. A választottbírósági eljárás kevésbé hivatalos, mint a bírósági per, és a vitás ügyek gyorsabb elrendezésére törekszik. Bíró vagy esküdtszék helyett az ügyben elfogulatlan választottbíró hoz döntést, aki felhatalmazást kap arra, hogy ugyanolyan kártérítéseket és jóvátételt ítélhessen meg, mint egy bíróság. JELEN SZERZŐDÉST ÉRINTŐ BÁRMELY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON TÖRTÉNHET; CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS, CSOPORTOS KERESETEK, ÁLTALÁNOS MAGÁNÜGYVÉDI KERESETEK ÉS MÁS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKKAL TÖRTÉNŐ ÖSSZEVONÁSOK NEM MEGENGEDETTEK, ÉS ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY ÜGYÉBEN ESKÜDTSZÉK DÖNTSÖN, ÉS ARRÓL A JOGÁRÓL IS, HOGY CSOPORTOS KERESETET NYÚJTSON BE NARCONON INT ELLEN. Amennyiben e választottbírósági megállapodás bármely rendelkezése nem juttatható érvényre, akkor az érvényre nem juttatható rendelkezés mellőzhető, és a fennmaradó választottbírósági határozat hatályba léptetendő (de semmi esetre sem megengedett a csoportos választottbírósági eljárás). Minden vitás ügyet véglegesen és kizárólag kötelező érvényű egyéni választottbírósági eljárás útján kell megoldani, az Amerikai Választottbírósági Egyesület (www.adr.org) vagy a JAMS (www.jamsadr.org) által kijelölt egyszemélyes választottbíróval, e rendelkezés, valamint az adott fórum alkalmazandó választottbírósági szabályai szerint. Fogyasztói panaszosok (olyan egyének, akiknek tranzakciói személyes, családi, illetve háztartási célokat szolgálnak) dönthetnek úgy, hogy a kisebb követelésekkel foglalkozó helyi bíróságra nyújtják be keresetüket a választottbíróság helyett. A Szövetségi Választottbírósági Törvény (USA tövénykönyv, 9. cím, 1–16. §) teljes egészében érvényes. Amennyiben ön fogyasztóként nyújtja be személyes, háztartási vagy családi jellegű panaszát, a választottbírósági tárgyalás abban a megyében vagy településen lesz megtartva, ahol ön él. Más esetekben minden választottbírósági tárgyalás Los Angelesben (Kalifornia állam, USA) tartandó meg, vagy egyéb, közös megegyezéssel választott vagy a választottbíró által kijelölt helyszínen. A választottbíró ítélete a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes joghatóságnál ítéletként bejegyezhető. Amennyiben ön olyan követeléssel nyer pert, amely szerint jogi költségeinek megtérítésére jogosult, akkor ön visszakaphatja e díjakat a választottbírótól. Bármely keresetnél, amelyben ön jóvátételt követel, a Narconon Int nem fogja kérni öntől jogi költségeinek megtérítését, még akkor sem, ha egyébként megítélik a díj kifizetését, kivéve, ha a választottbíró a követelést komolytalannak nyilvánítja. E választottbírósággal kapcsolatos rendelkezésre vonatkozóan minden megállapítás, amelyben ön, illetve a Narconon Int szerepel, vonatkozik a megfelelő leányvállalatokra, társult szervezetekre, ügynökökre, alkalmazottakra, elődökre, utódokra és felhatalmazottakra is. A fenti választottbírósági rendelkezés hatálya alatt és az erről való lemondás hiányában ön egyetért azzal, és ezennel beleegyezését adja, hogy bármely jogi eljárás (kivéve a kis követelésű kereseteket fogyasztói ügyekben) a kaliforniai Los Angeles város és megye állami bíróságainak vagy Kalifornia központi körzete szövetségi bíróságának kizárólagos hatáskörében és helyszínén kerül előterjesztésre.

Törvénykezés és illetékesség

A Narconon Int honlapján közreadott információk nem valamely konkrét helyen lévő felhasználókhoz szólnak, és nem is kívánják az üzletvitelt bármely konkrét hely jogi illetékessége alá tartozónak minősíteni.

Ez a honlap egy szolgáltatás, melyet a Narconon Int nyújt, és nincs kapcsolatban semmilyen joghatósággal Kalifornia állam területén kívül. E honlap használata tilos minden olyan joghatóság területén, amelynek törvényei teljes egészében vagy lényegi pontjaiban semmissé nyilvánítanák jelen Szerződést, vagy amely a honlaphoz való hozzáférést illegálisnak nyilvánítja. Az ilyen joghatóságok területén lévő felhasználók teljes mértékben a saját felelősségükre látogatják és használják ezt a honlapot. Megjegyzés: jelen Szerződés lényegi pontjaiba korlátozás nélkül beletartoznak a kizárólagos hatáskörre és a kizárólagos jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések, illetve a garanciális lemondó nyilatkozatok.

Jelen Szerződés az Egyesült Államok Kalifornia államában köttetik, és itt kerül teljesítésre. Kalifornia törvényei szabályozzák, és Kalifornia törvényei szerint kell értelmezni, kizárva bármely jogválasztásra vagy jogi kollízióra vonatkozó rendelkezést. Bármely olyan követelés, illetve kereset esetén, amely közvetlenül vagy közvetett módon jelen Szerződésből fakad, illetve Kaliforniával kapcsolatos, minden érintett fél visszavonhatatlanul aláveti magát a Kaliforniai Állami Kerületi Bíróság kizárólagos személyes joghatóságának, amelynek székhelye a kaliforniai Los Angeles megyében található, vagy az Egyesült Államok Kaliforniai Körzetbe Tartozó Bíróságának. Mindegyik fél lemond arról, hogy bármilyen törvénykezési, elhelyezkedési, illetve kényelmetlenségi ellenvetést tegyen e bíróságokkal kapcsolatban.

Információkérések

A Narconon Int felkeresése esetén, ha a programjainkra, illetve szolgáltatásainkra vonatkozó információkat kér, akkor az ön által megadott e-mail vagy levelezési címre fogjuk küldeni a kért információkat. Ön beleegyezik abba, hogy felhasználhassuk és megoszthassuk az ön által megadott adatokat, az Online adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

Időkorlátozás vitarendezési eljárás kezdeményezésére

Hacsak a törvény máshogy nem rendeli, önnek bármilyen jogvitával kapcsolatos akciót vagy eljárást az esetet kiváltó ok létrejötte után egy éven belül meg kell kezdenie.

Más honlapokhoz irányító linkek

A Narconon Int honlapja tartalmazhat az ön kényelme érdekében harmadik félhez irányító linkeket. Bármely, más weboldalra irányító linknek az e weboldalon szerepeltetése ténylegesen azt jelenti, hogy azt a Narconon Int jóváhagyta, támogatja vagy javasolja. Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen weboldalakat saját felelősségére látogatja meg, és hogy ezeket az oldalakat nem az itt megadott Használati feltételek szabályozzák. Narconon Int e weboldalak tekintetében kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől. Kérjük, ne feledje, hogy amennyiben egy linket használva elnavigál a honlapunkról egy másik honlapra, akkor a mi Online adatvédelmi nyilatkozatunk és Adatkezelési szabályzatunk ott nincs érvényben. Az ön bármely más honlapon – beleértve azokat, amelyekről link mutat a mi honlapunkra – végzett böngészésére és interakcióira az adott honlap saját szabályzata és irányelvei vonatkoznak.

Letölthető fájlok és e-mailek

Narconon Int nem tudja garantálni, és nem is garantálja, illetve nem áll jót azért, hogy a honlapjáról letölthető fájlok és e-mailek mentesek vírusoktól vagy bármely más kódtól, amely megfertőzheti vagy megsemmisítheti az ön számítógépén tárolt adatokat. Az ön felelőssége, hogy adatai eredeti állapotának megőrzése érdekében megfelelő óvintézkedéseket és ellenőrzéseket foganatosítson rendszeres biztonsági mentésekkel, illetve az elveszett adatok helyreállítása érdekében történő egyéb eljárásokkal. Narconon Int nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kockázatot az ön számítógépét vagy az azon található fájlokat érő semmilyen kárért, amely a honlap használatával hozható összefüggésbe.

Egyéb rendelkezések

Hacsak e Használati feltételek máshogy nem rendelkeznek, ezek a kikötések képezik a teljes megállapodást ön és a Narconon Int között, és ezek tartalmazzák a teljes felelősséget, amelyet a Narconon Int és annak értékesítői és szolgáltatói (beleértve az üzemeltetőket) vállalnak, valamint az ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségét az e honlaphoz történő hozzáférés és használat tekintetében. Abban az esetben, ha ellentmondás van e Használati feltételek és bármely más Narconon Int megállapodás vagy irányelv között, akkor jelen Használati feltételek tárgyát illetően jelen Használati feltételek maradnak irányadók. Amennyiben az e Használati feltételekben leírt bármely rendelkezés a vonatkozó törvények szerint érvénytelen vagy nem érvényesíthető, akkor úgy kell megváltoztatni vagy értelmezni, hogy a vonatkozó törvény által megengedett legnagyobb mértékben elérjék az adott rendelkezés eredeti célját, a fennmaradó rendelkezések pedig továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. A fejlécek pusztán kényelmi célt szolgálnak, és figyelmen kívül kell hagyni őket e Használati feltételek értelmezése során. E Használati feltételek nem korlátoznak semmilyen jogot, amellyel a Narconon Int rendelkezik a kereskedelmi titoktartás, a másolási jog, a szabadalom, illetve egyéb törvények tekintetében. Az, ha nem érvényesítünk bármely jogot vagy rendelkezést e Használati feltételek alapján, nem tekinthető e jogokról és rendelkezésekről való lemondásnak. Az e Használati feltételek bármely kikötésének érvényre juttatásától történő elállás nem tekintendő további vagy folytatólagos elállásnak az adott kikötéstől, sem bármely más kikötéstől.

Engedményezés

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül ön nem engedményezheti senkire az ebben a megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket. Narconon Int e megállapodást részben vagy egészben másra engedményezheti.

Hatályban maradás

E megállapodás minden olyan részének hatályban kell maradnia, amely természeténél fogva úgy lett kialakítva, hogy jelen megállapodás lejárta, illetve megszűnése esetén is hatályban maradjon, beleértve (de nem kizárólag) a kártalanítási és felelősségkorlátozási záradékokat.

Joglemondás

E Használati feltételek bármelyikének érvényesítésétől való elállás nem tekinthető az adott vagy bármely más kikötéstől vagy feltételtől való további vagy folyamatos elállásnak.

Értesítések

Ön beleegyezik abba, hogy bármilyen felhívást vagy értesítést eljuttathatunk önhöz e-mailen, telefonon, faxon, illetve bármilyen más módon.

Elválaszthatóság

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése nem érvényesíthető bíróság vagy más illetékes joghatósági intézmény által, akkor azokat a rendelkezéseket korlátozni vagy csökkenteni kell, de csak olyan minimális mértékben, amely lehetővé teszi, hogy a szerződés fennmaradó része teljes mértékben érvényes és hatályos maradjon.

Teljes szerződés; Kiegészítés

Jelen szerződés tartalmazza a teljes megállapodást ön és a Narconon Int között a szerződés tárgyára vonatkozóan. Ez nem módosítható, kivéve, ha valahol a szerződés másként rendelkezik.

Ellentmondásos feltételek

Amennyiben a honlap tartalma és e szerződés feltételei között bármilyen következetlenség, illetve ellentmondás merül fel, akkor jelen szerződés feltételei tekintendők érvényesnek.

Elérhetőségek

A Narconon Int elérhetősége a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos bármely kérdése vagy aggálya esetén:

Narconon International
7065 Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
E-mail: info@narconon.org