Narconon-programmet

Påskjønnelse og anerkjennelse

Som fremstilt på dette nettstedet, er Narconon-programmet basert på et bredt syn på faktorene i avhengighet og retter seg mot hele personen – avhengigheten i seg selv, den underliggende årsaken til avhengigheten og behovet for et sett fullstendig nye spilleregler for et liv uten stoff.

Dette synspunktet reflekteres i alle deler av programmet, så som å omtale deltagere i programmet som studenter – ikke pasienter eller ofre eller narkomane. De er studenter fordi de lærer kunsten og teknologien til å leve et fullstendig og produktivt liv uten stoff. De takler ulykkeligheten og skaden gjort mot andre og er dermed i stand til å komme videre fra den og bygge nye liv.

Narconon-tankegangen er at den enkelte er ansvarlig for sitt eget liv og har makten til å endre det på en hvilken som helst måte personen ønsker, så fort han er befridd fra avhengighet gjennom Narconon-programmet.

SAMHSA, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration, definerer standarden for å si at en person er rehabilitert fra avhengighet: i tillegg til å være stoffri, arbeidsfør, under utdannelse eller begge deler; engasjert i positive forhold med familie og venner; ikke involvert i kriminell aktivitet; og treffer generelt sunne valg i livets forhold.

Det overveldende antallet av Narconon-graduanter som passer til denne profilen, familiene deres og profesjonelle har uttrykt hva de har å si på de følgende sidene.

Los Angeles County takker for Narconon-tjenester

MYNDIGHETER

«Som formann for Senatets utpekte komité om misbruk av stoff, vil jeg benytte denne anledningen til å takke dere og organisasjonen deres for arbeidet dere har utført i forbindelse med bekjempelsen av stoffmisbruk. På grunn av det hardtarbeidende Narconon-programmet og andre tilsvarende organisasjoner, er det en sjanse for at dagens ideal om et samfunn uten stoff en dag blir til virkelighet. Oppnåelsene til Narconon taler for seg selv. Tilbakemeldingsbrevene fra folk som har deltatt i programmet, indikerer full støtte til Narconon. Narconons enestående tilnærmingsmåte i å hjelpe narkomane ut av avhengighet i et raskere enn normalt tempo, er bemerkelsesverdig. Kampen mot stoffmisbruk må være et prosjekt som involverer både myndighetene og den private sektoren. Jeg er stolt over å være tilknyttet Narconon og oppfordrer andre til å være med i kampen mot stoffmisbruk.» – Senator i USA

«Den plagen stoff er, fortsetter å være en av de vanskeligste og viktigste utfordringene som samfunnet vårt ennå har til gode å få bukt med. Denne håpløshetens syklus må ikke fortsette, og bare gjennom enkeltpersoners målrettede innsats og med organisasjoner som deres kan vi seire i denne kampen. Dere har i flere tiår arbeidet aktivt med å forebygge stoffmisbruk, og samtidig har dere gitt veiledning og utdannelse til mennesker som er blitt lokket til å bruke ulovlige stoff. Siden stiftelsen deres i 1966 har dere vokst og inkluderer nå Narconon-sentre i land verden rundt, et sterkt bevis på at programmene og metodene deres har vist seg å være effektive.» – Tidligere guvernør, California i USA

«Resultatene dere oppnår er imponerende. Det har vært veldig positivt og lærerikt å ha møtt noen av Narconons tidligere klienter, folk som er frie fra avhengigheten sin og har blitt i stand til å vende tilbake til et normalt arbeids- og familieliv.» – Riksdagsmedlem, Sverige

New York Brannvesen takker for 9/11 Rescue Workers Detox Project

«Narconons program for rehabilitering av stoffmisbrukere innfører løsningene utviklet av Hubbard, og har hjulpet titusenvis til å gjenvinne selvrespekten og livene sine.» – Talsperson, Representantenes hus, Samveldet av Puerto Rico

«Da Narconon Nepal gjør fantastisk arbeid med forebyggelse og rehabilitering for å redde livet til mange borgere i Nepal, på vegne av Innenriksdepartementet for regjeringen i Nepal, motta vennligst vår dypeste takk for å hjelpe til med å etablere og støtte Narconon Nepal.» – Innenriksminister, regjeringen i Nepal

«Narconon har i mange år utmerket seg i Santa Cruz og Placerville ved å sørge for en stoffri tilgang til rehabilitering. Det enestående programmet har taklet symptomene på stoffmisbruk og hjulpet studentene ved å lære dem ferdigheter og ansvar.» – Senator i USA

«Det gleder meg å kunne overbringe mine dypeste lykkeønskninger til alle dem som har å gjøre med deres enestående organisasjon nå, når dere feirer 25 års levering av stofforebyggelse og rehabiliteringsservicer til dem som har behov for det.» – Statsguvernør, USA

Byen McAlester i Oklahoma proklamerer Narconon-dag

«Vår viseguvernør er spesielt godt kjent med programmet deres, og han setter virkelig pris på og støtter tiltak som Narconon, som arbeider for å hjelpe våre unge mennesker med å ta de riktige valgene i livene sine når det kommer til stoff og alkohol.» – Statsguvernør, USA

«Vi takker L. Ron Hubbard for hans forskning og teknologi som hjelper til med å redde liv fra alkohol og stoff, lokalt og internasjonalt.» – Byrådsmedlem, USA

«Narconon Vista Bay har brukt sitt enestående program til å hjelpe til med å redde og gjenoppbygge livene for utallige personer, samtidig med å hjelpe til med å utdanne ungdommer om farene ved å bruke stoff.» – Viseguvernør,  USA

MEDISINSKE UTØVERE

«Jeg har nå fått nesten 4000 personer gjennom Hubbards avgiftningsprogram. Jeg kan uten tvil si at det virker. Det er fremdeles den eneste behandlingen som retter seg mot virkningene av akkumulerte giftstoffer. Og det finnes ikke noe annet på horisonten.» – Lege, USA

«Narconon er effektivt fordi det tilbyr et anvendelig alternativ i rehabilitering gjennom et enestående strukturert program … Som lege anbefaler jeg virkelig Narconon-programmet til de som er avhengige av stoff. Narkomane gjennomgår Narconon-programmet og går derfra frie fra stoff.» – Lege, Spania

«Narconon har en enestående posisjon innen feltet rehabilitering. De tilbyr den narkomane en relativt smertefri, medikamentfri avhjelping av stoffmisbruk – noe som de fleste narkomane og fagfolk mener er umulig. De har utviklet effektive programmer uten kostnad for skattebetalerne, på et tidspunkt hvor det offentlige i USA har investert milliarder av dollar i eksperimentelle tilnærmingsmåter som ikke har bydd på tilfredsstillende løsninger.» – Lege (spesialisert i avhengighetsbehandling), USA

Byen Los Angeles anerkjenner Narconons forebyggende arbeid og utdanning om stoffproblemet

«Som legekonsulent for Narconon, har jeg bokstavelig talt fulgt hundrevis av narkomane under utførelse av Narconon-programmet for fjerning og avgiftning fra stoff. Jeg konkluderer med at Narconon-metoden har vist seg å være effektiv i de fleste observerte tilfellene. Jeg vil også gjerne påpeke at mange av menneskene som kom seg igjen til et normalt liv, tidligere ble ansett for ’uhelbredelige’.» – Lege og biolog, Italia

«Under arbeidet mitt har jeg hatt muligheten til selv å observere resultatene av Narconons Badstutrinn, og har funnet disse å være intet mindre enn mirakuløse. Gjennomgangstemaet de som har fullført programmet uttrykker, er at de ikke lenger er tynget av kjemikalier som stengte av for livskraften deres. De gir uttrykk for økt mental klarhet og nytt håp for fremtiden. Etter fullføring av programmet lever de en lykkeligere, sunnere og mer produktiv tilværelse.» – Lege, USA

«Jeg har fungert som medisinsk konsulent for Narconon-programmet i 15 år. I det siste tiåret har jeg studert resultatene som er oppnådd gjennom bruken av en avgiftningsmetode utviklet av L. Ron Hubbard, som anvender vitaminer, svetting i badstue og mosjon som en del av Narconon-programmet. Narconons klienter, med en fortid med moderat til ekstremt tungt stoffmisbruk, viser en markant forbedring i årvåkenhet, klarhet i tanke og i vanlig helsetilstand etter å ha gjennomgått programmet. De fleste melder også om en markant reduksjon av trangen til stoff eller alkohol. Offentliggjorte vitenskapelige studier av metoden har vist at det lykkes å minske konsentrasjonen av en rekke giftstoffer og forurensninger i kroppens vev, og jeg anbefaler kraftig dens fortsatte bruk som et effektivt verktøy i behandlingen av avhengighet.» – Lege, Canada

«Jeg har i mange år beskjeftiget meg med den vanskelige oppgaven å rehabilitere stoffmisbrukere. Jeg har undersøkt en rekke rehabiliteringssystemer grundig og har kommet frem til at vi er i besittelse av et fullt ut fungerende program gjennom Narconon. Igjen og igjen har jeg sett narkomane begynne Narconon-programmet og gå derfra stoffrie.» – Lege, USA

London Newspaper group roser Narconon-programmet

«Det er ikke ofte gode nyheter i vår kamp mot konsekvensene av misbruk av alkohol og andre stoff i vårt samfunn. Jeg kan med glede si at Narconon-programmet er gode nyheter. Jeg oppfordrer dere til omhyggelig å se igjennom det og overveie å anvende det.» – Lege, USA

POLITIMYNDIGHETER

«Deres program overgår alle andre innenfor området med stoffutdannelse og kjennskap til de fysiske og psykiske innvirkningene stoff har på kroppen. Måten Narconon lager sin presentasjon til dette vanskelige publikumet, er enestående.» – kaptein og øverstbefalende for politikrets, USA

«Narconon-programmet tar den narkomane av stoff, uten bruk av noen erstatningsstoffer. Det betyr veldig mye at man har et program som fjerner avhengighet av stoff i samfunnet, bringer familier nærmere sammen og håndterer kriminalitetsproblemet i gatene. Jeg støtter Narconon-programmet og oppfordrer deg til å gjøre det også.» – Leder for spesialstyrke i politiet

Myndighetene i Nepal lovpriser Narconons rehabilitering av stoffmisbrukere

SAMFUNNSLEDERE

«Programmet deres har igjen hjulpet foretaket mitt med å redde en svært verdifull ansatt med et stoff- eller alkoholproblem. Det skjer sjelden i vårt firma, men når det skjer, er vi glade for at dere er der. Denne personen var en tekniker som kjente jobben sin godt, men hadde begynt å ødelegge arbeidsforholdet sitt grunnet et alkoholproblem og senere et stoffrelatert problem. Derfor, før det gikk ut over kvaliteten, sendte vi ham til Narconon. Problemet hans forsvant, og kvaliteten og tilstedeværelsen hans, av ham selv, er der igjen.» – Virksomhetsleder, USA

«Jeg har førstehåndserfaring med at teknologien som er utviklet av L. Ron Hubbard og brukes av Narconon Arrowhead, er den mest effektive behandlingen som finnes. Jeg ser frem til å arbeide sammen med Narconon Arrowhead i fremtiden.» – Fagforeningsleder, USA

«Narconon-programmet har 50 års verdensomspennende erfaring med rehabilitering av stoffmisbrukere- og utdannelsesservicer. Jeg er stolt over å støtte en slik organisasjon som har reddet så mange liv og hjulpet utallige personer til stabilt å bli frie for stoff, etiske og produktive medlemmer av samfunnet.» – Formann for nonprofit-organisasjon og direktør, USA

«Jeg skriver dette brevet basert på fire år som anklager i narkotikasaker for Det føderale justisdepartementet, og 13 år som dommer i denne provinsdomstolen. En av de svært få fungerende organisasjonene som, etter min mening, lykkes med å avvenne og rehabilitere heroinmisbrukere, er Narconon. All støtte som denne gruppen kan få fra det offentlige er, etter min oppfatning, vel fortjent.» – Provinsdommer, Canada