VEIEN TIL

frihet fra avhengighet

Misbruk av stoff og alkohol har katastrofale virkninger på samfunnet som strekker seg langt bortenfor den enkelte personens kamp mot avhengighet. Den ulovlige handelen med narkotika vurderes til å være på mer enn 2800 milliarder kroner årlig – noe som utgjør nesten en tiendedel av all internasjonal handel. Det er mer enn bruttonasjonalproduktet i 88 prosent av verdens land.

Hundrevis av millioner av liv rammes av ulovlige stoff, og mange avsluttes før sin tid. Ifølge Forente nasjoners Kontor for narkotika og kriminalitets Verdens narkotika-rapport for 2014, teller brukere av ulovlige stoff mellom 162 millioner og 324 millioner – 3,5 til 7 prosent av alle personer mellom 15 og 64 år.

USA er førende i stoffrelaterte dødsfall, med en stoff-relatert dødelighetsrate på 142 personer per million – tre ganger den globale raten.

Det kan omskrives til 40 000 døde hvert år og overstiger antallet dødsfall i trafikken i USA. I det første tiåret av det 21. århundret er dødeligheten på grunn av stoff mer enn fordoblet blant tenåringer og unge voksne, og mer enn tredoblet blant de på 50–69 år.

Bruk av opiater uten resept har steget med nesten 200 prosent i USA siden 2008.

Avhengighet rammer ikke bare den stereotypiske «stoffavhengige», og er heller ikke begrenset til tradisjonelle gatestoff.

Hver statistikk og hvert tilfelle represen­terer en menneskelig tragedie – et tapt arbeid eller en tapt karriere, oppsparinger som er sløst vekk, en person skadet eller svekket, en familie ødelagt. Stoffavhengighet er en krise som må ses i øynene og løses av enkeltpersoner og familier, av lokalsamfunn og samfunnet som et hele.

USAs nå for det meste fornektede «krig mot stoff»-politikk, kjempet det tapende slaget med å angripe tilførselen av ulovlige stoff. Men det endelige svaret er å redusere etterspørselen etter stoff ved å redusere misbruk og avhengighet gjennom effektiv stoffutdannelse og forebyggelse, så vel som effektiv og varig befrielse fra avhengighet.

Hver statistikk og hvert tilfelle represen­terer en menneskelig tragedie – et tapt arbeid eller en tapt karriere, oppsparinger som er sløst vekk, en person skadet eller svekket, en familie ødelagt.

Dette er målet for Narconons program for utdannelse og for rehabilitering av stoffmisbrukere. Narconon er et verdensomspennende nettverk av rehabiliteringssentre og eksperter i stoffutdannelse som tilbyr anvendelige løsninger til enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn, som søker en vei til frihet fra avhengighet.