Tegn og symptomer på stofmisbrug

Der er mange tegn, både fysiske og adfærdsmæssige, på stofmisbrug. Hvert stof har sine egne særlige manifestationer, men der er nogle mere generelle tegn på, at en person bruger stoffer:

  • Pludselig forandring i adfærd
  • Humørsvingninger; irritabel og vrissen og så pludselig glad og kvik
  • Trækken sig væk fra andre i familien
  • Ligegyldig med den personlige pleje
  • Tabt interesse for hobbyer, sport og andre aktiviteter
  • Ændret søvnmønster; sent oppe og sover til langt op ad dagen
  • Røde eller udtryksløse øjne
  • Snøften eller næse der løber

De følgende er virkninger i forbindelse med hyppigt brugte stoffer og tegn og symptomer på specifikt stofforbrug:

Virkninger af methamfetamin

”Høj” – søvnløs i dage og uger ad gangen, fuldstændig tab af appetit, ekstremt vægttab, udspilede pupiller, opstemt, snakkelysten, vrangforestilling om magt, paranoia, depression, tab af kontrol, nervøsitet, sveder usædvanligt, ryster, ængstelse, hallucinationer, aggressioner, vold, svimmelhed, humørsvingninger, sløret syn, mental forvirring, ophidselse.

Virkninger af ecstasy

Ændringer i mental og fysisk stimulation, ændret opfattelse af lyd, lys, berøring. Stimulation af fysisk energi med hermed forbundet formindskelse af appetit og forøget kropstemperatur. Forøgelse af følelsesmæssig reaktion og sansereaktioner. Bider tænderne sammen, muskelkramper, kvalme, kuldegysninger og sved. Kroppen kan blive for varm, hvilket kan medføre døden.

Virkninger af kokain

Forringet tænkeevne, forvirret, ængstelig, deprimeret, hidsigt temperament, panikanfald, mistænksomhed, udspilede pupiller, søvnløshed, appetitløshed, formindsket sexlyst, rastløshed, irritabilitet, meget snakkesalig, kløen, hallucinationer, paranoia.

Virkninger af lsd (syre)

Udspilede pupiller, misfarvning af huden, mangel på koordinering, falsk følelse af magt, eufori, forvrængning af tid og sted, hallucinationer, forvirringer, paranoia, kvalme, opkastninger, tab af kontrol, ængstelse, panik, hjælpeløshed og selvdestruktiv adfærd.

Virkninger af PCP

Af og til voldsom eller underlig adfærd (selvmord er ofte forekommet), paranoia, frygtsom, ængstelse, aggression, tilbagetrukket, rødmen, sveder, svimmelhed, fuldstændig følelsesløs og forringet opfattelsesevne.

Virkninger af stoffer der sniffes

Kortvarig eufori, fnisen, fjollethed, svimmelhed efterfulgt af hovedpine og besvimelse eller bevidstløshed. Langtidsbrug: Hukommelsestab, følelsesmæssig ustabilitet, hæmmet tankegang, sløret tale, klodset, vaklende gang, flagrende øjne, skælven, nedsat hørelse, tab af lugtesans og eskalerende stadier af hjerneatrofi. Sommetider kan disse alvorlige langtidsvirkninger modvirkes med udrensning gennem saunabehandling og ernæringsterapi; sommetider er hjerneskaden permanent eller kan kun genoprettes delvist.

Virkningerne af heroin

Kemisk påtvunget eufori, en drømmeagtig tilstand, der ligner søvn, hvor personen kan falde hen i minutter eller timer ad gangen. For langtidsbrugere kan heroin virke som en stimulans, og de kan udføre en normal daglig rutine. Andre kan opleve, at de er fuldstændig magtløse og ude af stand til at foretage sig noget som helst.

Virkningerne af marihuana

Tvangsspisning, blodskudte og sammenknebne røde øjne (kan have svært ved at holde dem åbne), tør mund, overdreven og ukontrollerbar latter, glemsomhed, tab af korttidshukommelse, ekstrem sløvhed, forsinkede motoriske færdigheder, lejlighedsvis paranoia, hallucinationer, dovenskab, mangel på motivation, dumhed, sygelig sød lugt fra krop, hår og tøj og stærke svingninger i humør og adfærd, når personen er ”høj”.

Beroligende midler (mildt beroligende midler og barbiturater)

Formindskede hæmninger, langsommere motorisk koordinering, sløvhed, afslappede muskler, vaklende gang, svigtende dømmekraft, langsomme og usikre reflekser, desorientering, utydelig tale.


For at få yderligere hjælp til at afgøre, om nogen tager stoffer, kan du kontakte en Narconon-rehabiliteringsvejleder på et center i nærheden af, hvor du bor. De kan hjælpe dig.