Førsteklasses faciliteter

på alle kontinenter

Narko- og alkoholafhængighed er et verdensomspændende problem, der kræver sin løsning. Der er nu Narconon-centre verden over, der tager denne udfordring alvorligt i samarbejde med det internationale center i USA. På det seneste er der kommet seks nye moderne kontinentale centre og et center specielt for kunstnere til, samtidig med at alle de eksisterende regionale og lokale afvænningscentre er i fuld gang med afvænning af misbrugere lokalt.

Narconon Arrowhead

For at gøre hele Narconon-programmet tilgængeligt for alle åbnede vi i 2001 Narconons internationale afvænnings- og undervisningscenter, Narconon Arrowhead, der siden har fungeret som rollemodel for alle de øvrige. Det er verdens største center af sin art, beliggende i et 101 hektar stort skovområde, som in house har både afvænning af stofmisbrugere og teoretisk og praktisk uddannelse af dem, der arbejder professionelt med rehabilitering.

I 2015 tog Narconon så det næste store skridt på vej mod målet: Narconons kontinentale centre, der skal fungere som model for de øvrige centre. De arbejder alle med Narconons rehabiliteringsprogram sideløbende med teoretisk og praktisk uddannelse af rehabiliteringsspecialister til de regionale centre. De er alle forskellige med hvert sit arkitektoniske særpræg, der harmonerer med stilen i de pågældende lande, men de bruger alle det samme effektive Narconon-program.