Tecken och symptom på narkotikamissbruk

Det finns många tecken, både fysiska och beteendemässiga, som visar på droganvändning. Varje drog har sina egna unika manifestationer, men det finns några generella tecken på att en person använder droger:

  • Plötslig förändring i beteende
  • Humörsvängningar; irriterad och vresig och sedan plötsligt glad och skärpt
  • Tillbakadragande från familjemedlemmar
  • Slarvar med personlig hygien
  • Förlorat intresse för hobbies, sport och andra favoritaktiviteter
  • Förändrat sömnmönster; uppe på natten och sover på dagen
  • Röda eller glasartade ögon
  • Snörvlande eller rinnande näsa

Följande är effekterna relaterade till ofta använda droger och tecknen och symptomen på specifik droganvändning:

Effekter av metamfetamin

”Uppskruvad” – sömnlöshet i dagar och veckor i taget, total förlust av aptit, extrem viktminskning, vidgade pupiller, upphetsad, pratsam, vilseledd känsla av makt, paranoia, depression, förlust av kontroll, nervositet, ovanliga svettningar, skakningar, ångest, hallucinationer, aggression, våld, yrsel, humörsvängningar, svårt att se, förvirring, uppjagad.

Effekter av ecstasy

Förändringar i mental och fysisk stimulans, förändrad uppfattning av ljud, ljus, beröring. Stimulering av fysisk energi med tillhörande minskad aptit och ökad kroppstemperatur. Ökning av känslomässiga reaktioner och sensuella reaktioner. Biter ihop tänderna, muskelkramper, illamående, frossa och svettningar. Kroppen kan överhettas vilket kan leda till dödsfall.

Effekter av kokain

Nedsatt tänkande, förvirrad, ängslig, deprimerad, kort stubin, panikattacker, misstänksamhet, vidgade pupiller, sömnlöshet, minskad aptit, minskad sexlust, rastlöshet, irritabilitet, mycket pratsam, klåda, hallucinationer, paranoia.

Effekter av LSD (syra)

Vidgade pupiller, missfärgning av huden, förlust av samordning, falsk känsla av makt, eufori, snedvridning av tid och rum, hallucinationer, förvirring, paranoia, illamående, kräkningar, förlust av kontroll, ångest, panik, hjälplöshet och självdestruktivt beteende.

Effekter av PCP

Ibland våldsamt eller bisarrt beteende (självmord har ofta uppstått), paranoia, rädsla, ångest, aggression, agerar tillbakadragande, rodnad, svettningar, yrsel, totalt känselbortfall och minskade förnimmelser.

Effekter av inhalationsmedel

Kortvarig eufori, fnittrande, enfald, yrsel, följt av huvudvärk och svimning eller medvetslöshet. Långvarig användning: Minnesförlust, emotionell instabilitet, svårt att tänka, sluddrigt tal, klumpig, stapplande gång, ögonfladder, skakningar, hörselnedsättning, förlust av luktsinnet och eskalerande stadier av att hjärnan förtvinar. Ibland är dessa allvarliga långsiktiga effekter övergående med avgiftning av kroppen och näringsterapi; ibland är hjärnskador bestående eller endast delvis övergående.

Effekter av heroin

Kemiskt påtvingad eufori, ett drömlikt tillstånd som liknar sömn där personen kan glida bort i minuter eller timmar åt gången. För långtidsmissbrukare kan heroin fungera som ett stimulerande medel, och de kan utföra en normal daglig rutin. Andra kan tycka sig helt maktlösa att göra någonting.

Effekter av marijuana

Hetsätning, blodsprängda och kisande röda ögon (kan ha svårt att hålla dem öppna), muntorrhet, överdrivet och okontrollerbart skratt, glömska, kortfristig minnesförlust, extrem trötthet, fördröjd motorik, tillfällig paranoia, hallucinationer, lättja, brist på motivation, dumhet, sjuklig söt lukt på kroppen, hår och kläder, och starka humörsvängningar och beteenden när personen är ”hög”.

Depressiva medel (lugnande medel och barbiturater)

Minskade hämningar, nedsatt motorisk koordination, letargi, avslappnade muskler, raglande gång, dåligt omdöme, långsamma eller osäkra reflexer, desorienterad, sluddrigt tal.


För ytterligare hjälp för att fastställa om någon missbrukar droger, kontakta Narconons drogrehabrådgivare vid ett center nära dig. De kan hjälpa dig.