Tegn og symptomer på stoffmisbruk

Det er mange tegn på stoffmisbruk, både fysiske og atferdsmessig. Hvert stoff har sine egne spesielle manifestasjoner, men det er noen mer generelle tegn på at en person bruker stoff:

  • Plutselig forandring av atferd
  • Humørsvingninger: irritabel og sur, og så plutselig frisk og glad.
  • Tilbaketrekning fra familiemedlemmer
  • Likegyldighet overfor personlig pleie
  • Tap av interesse for hobbyer, sport og andre favorittaktiviteter
  • Endret søvnmønster; oppe om natten og sover om dagen
  • Røde eller uttrykksløse øyne
  • Snøftende eller rennende nese

Det følgende er virkninger forbundet med ofte brukte rusmidler og tegn og symptomer på bruk av spesielle rusmidler:

Virkninger av metamfetamin

«Høy» – søvnløs i dager og uker av gangen, fullstendig tap av appetitt, ekstremt vekttap, utspilte pupiller, oppstemt, snakkelysten, vrangforestilling om makt, paranoia, depresjon, tap av kontroll, nervøsitet, svetter usedvanlig, skjelving, engstelse, hallusinasjoner, aggresjoner, vold, svimmelhet, humørsvingninger, sløret syn, mental forvirring, opphisselse.

Virkninger av ecstasy

Endringer i mental og fysisk stimulering, endret oppfatning av lyd, lys og berøring. Stimulering av fysisk energi fulgt av svekket appetitt og økt kroppstemperatur. Forsterkede følelsesmessige reaksjoner og sansereaksjoner. Gnisser tenner, muskelkramper, kvalme, kuldegysninger og svetting. Kroppen kan overopphete, en tilstand som kan være dødelig.

Virkninger av kokain

Svekket tenkeevne, forvirret, engstelig, deprimert, hissig temperament, panikkanfall, mistenksomhet, utspilte pupiller, søvnløshet, appetittløshet, forminsket sexlyst, rastløshet, irritabilitet, svært snakkesalig. Kløe, hallusinasjoner, paranoia.

Virkninger av LSD (syre)

Utspilte pupiller, misfarging av huden, mangel på koordinering, falsk følelse av makt, eufori, forvrengning av tid og sted, hallusinasjoner, forvirringer, paranoia, kvalme, oppkast, tap av kontroll, engstelse, panikk, hjelpesløshet, og selvdestruktiv atferd.

Virkninger av PCP

Av og til voldelig eller underlig atferd (selvmord forekommer ofte) paranoia, redsel, engstelse, aggresjon, tilbaketrukket, rødming, svetting, svimmelhet, fullstendig følelsesløs og forringet oppfatning.

Virkninger av stoff som sniffes

Kortvarig eufori, fnising, tåpelighet, svimmelhet, etterfulgt av hodepine og besvimelse eller bevisstløshet. Langtidsbruk: Hukommelsestap, følelsesmessig ustabil, hemmet tankegang, sløret tale, klossete, vaklende gange, flagrende øyne, skjelving, nedsatt hørsel, tap av luktesans og eskalerende stadier av hjerneatrofi. Noen ganger kan disse alvorlige langtidsvirkningene reverseres med utrensning gjennom badstubehandling og ernæringsterapi; noen ganger er hjerneskaden permanent, eller kan bare bli delvis gjenopprettet.

Virkningene av heroin

Kjemisk påtvunget eufori, en drømmeaktig tilstand lignende søvn, hvor personen kan være fjern i minutter eller timer av gangen. For langtidsbrukere kan heroin virke som stimulans, og de kan utføre en normal, daglig rutine. Andre kan føle seg helt ute av stand til å gjøre noe som helst.

Virkningene av marihuana

Tvangsspising, blodskutte og sammenknepne røde øyne (kan ha vondt for å holde dem åpne), tørr munn, overdreven og ukontrollerbar latter, glemsomhet, tap av korttidshukommelse, ekstrem sløvhet, trege motoriske ferdigheter, leilighetsvis paranoia, hallusinasjoner, dovenskap, mangel på motivasjon, dumhet, sykelig, søt lukt fra kropp, hår og klær, og sterke svingninger i humør og atferd når personen er «høy».

Beroligende midler (mildt beroligende midler og barbiturater)

Forminskede hemninger, langsom motorisk koordinering, sløvhet, slappe muskler, vaklende gange, sviktende dømmekraft, langsomme og usikre reflekser, desorientering, utydelig tale.


Har du behov for ytterligere hjelp til å avgjøre om noen bruker stoff, så kontakt en Narconon rehabiliteringsveileder på et senter nær deg. De kan hjelpe.