Známky/příznaky užívání drog

Je mnoho známek, které naznačují užívání drog, a to pozorovatelných po tělesné stránce nebo v chování člověka. Každá droga se projevuje specificky, ale existují určité obecné náznaky, že člověk užívá drogy:

  • Náhlá změna chování
  • Změny nálad; člověk je podrážděný a nevrlý a pak je náhle šťastný a veselý
  • Odtažitost od členů rodiny
  • Nedbá na svůj zevnějšek
  • Ztráta zájmu o koníčky, sporty a jiné oblíbené činnosti
  • Změna obvyklé doby spánku; je vzhůru v noci a spí přes den
  • Červené, skelné oči
  • Nos vypadá jako u rýmy a teče mu z něj

Následuje popis účinků v souvislosti s často užívanými drogami a znaky a příznaky užívání konkrétní drogy:

Účinky metamfetaminu

„Nabuzenost“ – nespavost po několik dnů a týdnů v kuse, úplná ztráta chuti k jídlu, extrémní úbytek hmotnosti, rozšířené zorničky, člověk je vzrušený, hodně mluví, falešný pocit o vlastních schopnostech, paranoia, deprese, ztráta kontroly, nervozita, nenormální pocení, třes, úzkost, halucinace, agrese, násilí, závratě, náladovost, rozmazané vidění, duševní zmatek, neklid.

Účinky extáze

Změny duševní a fyzické stimulace, změny sluchového, zrakového a hmatového vnímání. Stimulace fyzické energie a s ní spojená snížená chuť k jídlu a zvýšení tělesné teploty. Zvýšené emocionální a smyslové reakce. Skřípání zubů, svalové křeče, nevolnost, zimnice a pocení. Tělo se může přehrát, což může mít fatální následky.

Účinky kokainu

Narušené myšlení, člověk je zmatený, má úzkosti, deprese, je vznětlivý, náhlé záchvaty úzkosti a strachu, podezíravost, rozšířené zorničky, nespavost, ztráta chuti k jídlu, snížení sexuální touhy, neklid, podrážděnost, hodně mluví, škrábe se, halucinace, paranoia.

Účinky LSD (papírku)

Rozšířené zorničky, změna barvy pleti, ztráta koordinace pohybů, falešný pocit o vlastních schopnostech, euforie, zkreslené vnímání času a prostoru, halucinace, zmatek, paranoia, nevolnost, zvracení, ztráta kontroly, úzkost, panický strach, bezradnost a sebedestruktivní chování.

Účinky PCP (andělského prachu)

Někdy násilnické nebo podivné chování (často dochází k sebevraždám), paranoia, vystrašenost, úzkost, agrese, jedná odtažitě, zarudnutí kůže, pocení, závratě, celková otupělost a zhoršení vnímání.

Účinky inhalantů

Krátkodobá euforie, chichotání, pošetilost, závratě, následně bolesti hlavy a mdloby nebo bezvědomí. Dlouhodobé užívání: Ztráta paměti, emoční nestabilita, zhoršené uvažování, nezřetelná mluva, vratké a nestabilní držení těla, mrkání, třas, ztráta sluchu, ztráta čichu a zhoršující se degenerace mozku. Někdy lze tyto vážné dlouhodobé účinky zvrátit detoxifikací těla a výživovou terapií; někdy je poškození mozku nevratné nebo pouze částečně řešitelné.

Účinky heroinu

Uměle navozená euforie, stav snění podobný spánku, kdy člověk může usnout na pár minut nebo na pár hodin. Na dlouhodobé uživatele drog může heroin působit jako stimulační látka a díky němu pak mohou denně fungovat obvyklým způsobem. Jiní naopak nedokážou dělat vůbec nic.

Účinky marihuany

Nutkání jíst, krvavé, přivřené, červené oči (může mít potíže mít je otevřené), sucho v ústech, přehnaný nekontrolovaný smích, zapomnětlivost, krátkodobá ztráta paměti, extrémní letargie, opožděné motorické reakce, občasná paranoia, halucinace, lenost, nedostatek motivace, hloupost, nepříjemný pach potu na těle, vlasech a oblečení, prudké změny nálad a chování, když je člověk v „rauši“.

Utišující léky (sedativa a barbituráty)

Snížené zábrany, pomalá koordinace pohybů, letargie, uvolněné svaly, vrávorání, špatný úsudek, pomalé a nejisté reflexy, dezorientace, nezřetelná mluva.


Potřebujete-li další pomoc s určením, zda člověk užívá drogy, kontaktujte konzultanta pro drogovou rehabilitaci v centru Narconon, které je ve vaší blízkosti. Může vám pomoci.