Nytt Narconon-senter for rehabilitering av stoffmisbrukere gir nytt håp for de avhengige hjemme og på det europeiske kontinentet.

«Det er 6,5 hektar som tar pusten fra deg, omgitt av natur og skjønnhet ... Det er som om du kom til Narnia eller noe sånt ... Det vekker i høy grad en følelse av frihet fra ruin.»

Slik beskrev en besøkende det spektakulære nye Narconon Europa som ble innviet den 5. september i det danske landskapet ved Arresø – Danmarks største innsjø. Dette historiske tilskuddet til Narconons flåte opptar en 6225 m2 stor landeiendom i fredelige, uforstyrrede omgivelser.

Båndet falt for Narconon Europa, signaliserte en ny æra av hjelp.
 

I talen til de som hadde kommet sammen for åpningsseremonien, konstaterte ansvarlig leder for Association for Better Living and Education Internasjonal, ABLE, at: «ABLE er viet forbedringen av samfunnet. Derfor er åpningen av dette nye Narconon-senteret så viktig for oss. Fordi dette er ikke bare enda et anlegg for rehabilitering av stoffmisbrukere. Dette er begynnelsen på en bevegelse for å gjøre slutt på stoffenes svøpe i Europa – og dermed verden.»

En gruppe høyere embetsmenn og aktede medlemmer av Europas mest erfarne fellesskap for rehabilitering av stoffmisbrukere, hilste offisielt det nye senteret velkommen fra podiet. Hver talte med en overbevisning sprunget ut fra sikkerheten om at Narconon har det som trenges for å takle det enorme stoffproblemet Europa står overfor i dag.

Ifølge det europeiske senteret for overvåkning av stoff og stoffavhengighet er kontinentets stoffproblem enormt, med estimert 14 millioner av kontinentets innbyggere som problembrukere av opioider. Dette nye Narconon-senteret bringer håp til de som er fanget i avhengighetens grep, samt et treningsområde til å utdanne eksperter i rehabilitering for mer enn 20 europeiske Narconon-sentre.

«Med åpningen av dette nye senteret, ser jeg for meg hundrevis av nye Narconon-sentre over hele Europa – vårt bidrag til å overvinne stoffproblemene vi alle står overfor», sa Jørgen Jørgensen, ansvarlig leder for Narconon Europa, ved åpningen.

«Narconon hjelper ikke bare folk med å bli stoffrie, men utdanner også folk i å leve stoffrie liv i fremtiden.»

La Leif Carlsen, stoffmisbruks­konsulent i København, til: «I dag står vi overfor et samfunn der folk føler seg fremmedgjorte og ensomme. Stoff er og har alltid vært en flukt fra virkeligheten – en virkelighet vi ofte ikke vet hvordan vi skal takle. Narconon hjelper ikke bare folk med å bli stoffrie, men utdanner også folk i å leve stoffrie liv i fremtiden.»

En tredje taler, domprost dr. William McComish, emeritus dekan for St. Pierre Cathedral i Geneve, gav uttrykk for sin dype verdsettelse av de svært humane rehabiliteringsmetodene Narconon benytter. «Deres nye kontinentale Narconon-senter for Europa vil gjøre arbeidet deres med å hjelpe mennesket med å komme seg fra de ødeleggende virkningene av stoff enda mer effektivt, og redde fremtiden for våre unge.»

Med 23 nye instruksjonsfilmer på 29 dialekter og språk som gjør det enklere å levere dets livreddende teknologi enn noensinne før, er Narconon Europa åpent, staben er trent og klar til å hjelpe alle som ønsker å slippe ut av fellen med stoff- eller alkoholavhengighet.

__________

__________

For mer informasjon om Narconon-programmet og vårt internasjonale nettverk av sentre i 50 land, vennligst ring + 1 800 775 8750.