NARCONON-PROGRAMMET

dets deler

Narconon-programmet er et nøyaktig, trinn for trinn-opplegg som henvender seg til alle aspekter av avhengighet, for å hjelpe enkeltpersoner til å overvinne de negative virkningene av det for seg selv, og de rundt seg.

Å overvinne stoff-avhengighet kan virke skremmende for enkeltpersonene, familiene og pårørende. Mange narkomane gjennomgår mangfoldige rehabiliteringsprogrammer – 28-dager- eller 12-trinns-programmer – bare for å vende tilbake til stoffbruk.

Narconon-programmet er annerledes. Det er ikke et 28-dager-program og bruker ikke erstatningsstoffer. Det er ikke et 12-trinns-program. Det krever ingen tro av noe slag.

Narconon tror ikke at avhengighet er arvelig eller en uhelbredelig sykdom som krever ubegrenset behandling. En narkoman er heller ikke narkoman for livet. Narconon-programmet består av en rekke enestående teknikker som hjelper narkomane med å overvinne avhengighet av stoff eller alkohol og de skadelige virkningene av det.

Programmets mål er en stoffri person.


TRINN FOR TRINN

Frihet fra avhengighet

MEDIKAMENTFRI AVHJELPING AV STOFFMISBRUK

Narconon-programmet begynner med en medikamentfri avhjelping av stoffmisbruk, utformet til å hjelpe individet med å komme av stoff så hurtig og behagelig som mulig. (Når en lege anser det for medisinsk nødvendig, henviser Narconon studenter til en medisinsk nøye overvåket avhjelping av stoffmisbruk som et forkrav til å begynne på Narconon-programmet.)

Under dette trinnet er Narconon-eksperter i avhjelping av stoffmisbruk tilgjengelige og til rådighet for å hjelpe enkeltpersoner gjennom den vanskelige tiden med å komme av stoff i løpet av programmet. Narconons stabsmedlemmer overvåker søvn, mat, flytende væsker og alminnelige fremskritt gjennom prosessen. Milde, fysiske teknikker kjent som assister, gis for å avhjelpe kramper og forminske smerter og verk.

Gjennom prosedyrer kalt objektiver, hjelper stabsmedlemmer også med å gjenorientere studenter til nåtiden, styre studentens oppmerksomhet av seg selv og sin kropp, og på omgivelsene rundt seg. Objektiver hjelper også for å lindre mentalt og følelsesmessig ubehag fra å se innover på negative tanker eller dvele ved fortiden.

Til slutt spiller ernæring en viktig rolle i avhjelping av stoffmisbruk. For å fungere optimalt har kroppen bruk for vitaminer og mineraler; stoff og alkohol brenner opp vitaminer og mineraler og skjuler de smertefulle tegnene på at kroppen svikter. Når personen slutter å ta stoff, manifesterer smerten og ubehaget seg i abstinenser.

Foruten assister og objektiver, tar studentene en vitamin- og mineralformel for støtte under avhjelpingen av stoffmisbruk, for å hjelpe til med å reparere kroppen.

«Jeg hadde ikke interesse for noe annet enn å bruke stoff. Nå er det nøyaktig det motsatte. Jeg er faktisk en del av samfunnet.»

BADSTUTRINNET

Badstutrinnet er enda et aspekt av Narconon-programmet som er helt enestående. Det er basert på L. Ron Hubbards oppdagelse at stoffrester tilsynelatende forblir fanget i kroppens fettvev og kan aktiveres på nytt, selv årevis etter at personen har sluttet å ta stoff. De skadelige mentale og fysiske virkningene av stoff stopper ikke når personen slutter å ta dem. Derfor er et livsviktig trinn å få stoff ut av kroppen og avslutte deres mentale og fysiske virkninger på en persons liv.

Denne fasen av Narconon-programmet ble utformet for å fjerne giftige substanser fra kroppen og samtidig minske fysiske tranger til stoff og alkohol. Badstu­trinnet består av de følgende elementene: mosjon i form av løping for å stimulere blodsirkulasjon; lange tidsperioder i en spesielt ventilert, lav-varme, tørr badstue for å svette ut akkumulerte stoff og giftstoffer; ernæring, inkludert spesifikke vitaminer, mineraler og olje i avstemte doser; og en ordentlig, personlig timeplan med plass til nok søvn.

I programmets vitaminopplegg inngår en gradvis økning av ett av B-vitaminene sammen med andre vitaminer og multimineraler. I tillegg tar studentene på programmet en blanding av oljer. Studentene tar nok salt og kalium og drikker tilstrekkelig med vann for å opprettholde væskebalansen under prosessen.

Formålet med Badstu­trinnet er å få disse stoffrestene ut av kroppen og eliminere deres negative virkninger, inkludert trangen til stoff.

OBJEKTIVENE

Etter den medikamentfrie avhjelpingen av stoffmisbruk og Badstu­trinnet, beveger Narconon-studenten seg nå til Objektivene. Stoff sløver folks bevissthet og bringer dem ut av kommunikasjon med sine omgivelser. Objektiver hjelper studenten med å komme i kommunikasjon med andre og med de nåtidige omgivelsene, ekstroverterer studentens oppmerk­somhet fra forstyrrende minner som er knyttet til stoffbruk, og gjør studenten i stand til å oppnå et bredere synspunkt som er mindre subjektivt og mer objektivt. Han er i stand til å se verden omkring seg klart, ofte for første gang på mange år.

«Jeg hadde intet håp i livet. Jeg kom hit som en ødelagt sjel. Narconon har gitt meg et nytt liv.»

Gjennom forskjellige trinn av programmet blir det daglig gjort Objektiver for å holde studentens oppmerksomhet borte fra fortiden og på nåtiden.

På Objektivene lærer studenter også ferdigheter som de kan bruke til å hjelpe dem med å se livet trygt i øynene, og løse problemer gjennom kommunikasjon.

KURS I LIVSFERDIGHETER

Målet vårt er langvarig suksess for hver person. Etter fasene med å slutte med stoff og Badstutrinnet føler studenter seg bedre, men det er fremdeles en hel del arbeid å gjøre.

Effektiv praksis og læring fører til stabilitet, selvrespekt og tilbakevending av personlige verdier. Akkurat som fysiske ferdigheter, kan man lære livsferdigheter.

Den siste delen av programmet består av en rekke kurs i livsferdigheter. Disse kursene gir personen verktøyene han trenger for å holde seg stoffri.

KURSET HVORDAN OVERVINNE LIVETS OPP- OG NEDTURER

For å unngå situasjoner som kan føre til bruk av stoff i fremtiden, må studenter være i stand til å identifisere virkelige venner og de positive folkene i livene sine, og skille ut de som er tilbøyelige til å lede dem tilbake i vanskeligheter. På dette kurset lærer studenter ikke bare hvordan dårlige beslutninger angående venner og bekjente skadet livet deres tidligere, men også hvordan de treffer bedre valg i fremtiden.

KURS I PERSONLIGE VERDIER

På Kurs i personlige verdier lærer studenter hvordan personlige verdier går tapt, og hvordan de kan gjenvinnes. De kommer til å oppdage sine faktiske forpliktelser. De lærer en prosedyre som gjør dem i stand til å ta fullt ansvar for sine fortidige misgjerninger, og derved oppnå lettelse fra de tilhørende traumene og skyldfølelsen forbundet med dem. Ved kursets avslutning kan studenter legge fortiden bak seg og bevege seg fremover, inn i en positiv fremtid.

KURSET Å FORANDRE TILSTANDER I LIVET

Fordi bruk av stoff og alkohol ofte stammer fra en manglende evne til å hanskes med utfordrende situasjoner, er det avgjørende at tidligere misbrukere lærer seg konstruktive problemløsningsferdigheter som hjelper dem å leve et liv uten stoff. Videre lærer dette kurset studenter fremgangsmåter som kan følges for å korrigere hva som helst i fortiden, slik at det ikke lenger er et problem i nåtiden. De lærer seg presise trinn for å komme seg videre med livene sine.

«Jeg føler meg som en hel person. Jeg er sterk, uavhengig og personen jeg alltid har ønsket å være.»

UNDERVISNINGS­FILMER

Det presenteres en rekke undervisnings­filmer for studenter gjennom programmet som visuelt demonstrerer teorien og prosedyren i ethvert aspekt av teknologien som ligger under programmets deler, og hvordan de arbeider sammen for å føre personen ut av avhengighet og frem til en tilstand uten stoff.

SAMMENDRAG

Som med ethvert program for rehabilitering av stoffmisbrukere, er suksess ikke garantert. Studentens ønske og utholdenhet er en større bestemmende faktor for å oppnå et liv uten stoff.

Det tar tid og engasjement å overvinne avhengighet. Studenter går gjennom Narconon-programmet i sin egen hastighet, og for de fleste tar det åtte til ti uker. Det gir dem tiden og støtten de trenger for faktisk å gjenoppbygge et nytt liv fra grunnen av og med et sterkt fundament, til å erstatte det som ble ødelagt av stoff eller alkohol.

Stabsmedlemmene på Narconon er spesielt trent til å hjelpe hver student på hvert trinn av programmet. De er med personen og er til rådighet gjennom hele avhjelpingen av stoffmisbruk, Badstu­trinnet og Kursene i livsferdigheter.

For familien til studenten som gjør fremskritt gjennom programmet ærlig og grundig, kan sluttresultatet være gjenvinning av deres kjære, mens sluttresultatet for Narconon-graduanten er muligheten til å leve et tilfredsstillende, produktivt, stoffritt liv.