Narconons globala mission

NARCONONS MISSION är att tillhandahålla en effektiv väg för rehabilitering från drogmissbruk och för att hjälpa samhället att förebygga plågoriset av droger i hela världen.

Med hjälp av den faktabaserade, drogfria metoden för rehabilitering som utvecklats av den hyllade författaren och humanitetsförkämpen L. Ron Hubbard, hjälper Narconon-centra dem som förslavats av droger och alkohol att bygga nya liv fyllda med syfte och produktivitet. Våra studerande återvänder till sina familjer och samhällen som drogfria och har kontroll över sina liv.

Narconon tillhandahåller även utbildning åt professionella och organisationer som vill ha en fungerande drogrehabilitering och förebyggande lösningar.


Om Narconon

Vägen till frihet från missbruk

Drog- och alkoholmissbruk vållar katastrofala effekter på samhället och sträcker sig långt bortom individen som fångats i missbrukets klor. Den olagliga narkotikahandeln uppskattas till 400 miljarder dollar årligen ...

läs vidare

50 år: Att rädda liv från droger

Narconons (som betyder ”narkotika – nej”) drog- och alkoholrehabiliteringsprogram är öppet för alla som önskar att få slut på sitt missbruk och leva ett produktivt, drogfritt liv.

läs vidare

Narconon-programmet: Dess beståndsdelar

Narconon-programmet är en exakt, steg för steg-regim som behandlar alla aspekter av missbruk för att hjälpa individer att övervinna de negativa effekterna för sig själva och deras omgivning.

läs vidare

Anläggningar i världsklass

Drog- och alkoholberoende är ett globalt problem som kräver en global lösning. Narconon-centra startas världen över för att bemöta utmaningen, tillsammans med den internationella centrala anläggningen i USA, sex nya kontinentala mönstergilla centra, ett center speciellt för artister och ledare och dussintals regionala och lokala centra.

läs vidare

Erkännande & uppskattning

Som beskrivits på den här webbplatsen baseras Narconon-programmet på en bred syn av faktorerna i drogberoende och riktar sig till hela personen.

läs vidare

Studier & rapporter

”En viktig del i Narconons program för drogrehabilitering är den höga prioritet som ges steget för återinträde i samhället ...”

läs vidare

Vad utexaminerade säger

”Den mest betydande delen av Narconon-programmet för mig var den punkt då jag insåg att jag kunde återhämta mig från mitt beroende och att jag inte behövde använda droger mer.”

läs vidare

Vad familjer till de som utexaminerats säger

”Utan den personliga hängivenheten hos personalen och det utmärkta rehabiliteringsprogram som används på Narconon tror jag inte att min son hade levt idag.

läs vidare