תוצאות של נרקונון

מחקרים ודוחות

מדגם מייצג

"נוהל פשוט עבור מעקב שגרתי על תוצאות לאחר הגמילה מסמים" (ר. ד לנוקס - ד"ר לפילוסופיה, מ. א. סטרנקוויסט - מוסמך אוניברסיטה לניתוחים, ו-א. פרדס - רופא בעל תואר דוקטורט, פורסם בז'ורנל לעיון קולגות על שימוש בסמים: גמילה וטיפול 2013:7, 155-169) שישה חודשים לאחר סיום תוכנית נרקונון 73.5% לא חזרו להשתמש בסמים, 94% לא נעצרו.


נרקונון שטוקהולם, שבדיה, חקר מקרה חיצוני (פ. גרדמן, מאי 1981)

מחקר שנערך על 13 מסיימים הראה שארבע שנים לאחר סיום תוכנית נרקונון: 78.6% נקיים מסמים; 73% מועסקים באופן יציב.


"סיכום ניתוח של תוצאות מבוקרות באופן שיגרתי על בוגרי התוכנית לגמילה מסמים, נרקונון אסלוב (שבדיה), 2010-2012"

במחקר זה, נערך סקר על 49 מסיימים של נרקונון שנה עד שלוש שנים לאחר הסיום. נקיים מסמים שישה חודשים ראשונים אחרי הסיום, 80%. בשלושים הימים שקדמו לכך: עובדים או לומדים 77%; לא נעצרו 98%; יחסים טובים עם המשפחה 86%.


"נרקונון בוסטון חקר מקרה עם בקרה” (ס. ה. וושבורן, רופא בעל תואר דוקטורט, 30 ביוני 1975)

במחקר זה שנערך עשרה חודשים לאחר התוכנית, 91% מקבוצת המחקר דווחו כנקיים מסמים, בהשוואה ל-0% נקיים מסמים בקבוצת ביקורת.


"סנקציות ביניים על עברייני נוער: ההשפעה של 'סילוק רעלים לחיים חדשים של נרקונון' על עברייני נוער כבדים, בית משפט לנוער של המחוז הרביעי של יוטה" (מחקר שהוצג בכנס התובעים הכלליים במערב ארה"ב, מאווי, אוגוסט 2005)

מאה הצעירים הראשונים שנרשמו על פי הוראת בית משפט זה ל-"סילוק רעלים" הורשעו ב-1,100 עבירות מסוג עוון או עבירות פשע בשנתיים שלפני שנכנסו לתוכנית של נרקונון ללא תנאי פנימייה. אחרי סיום תוכנית נרקונון, 63.5% מהצעירים לא ביצעו פשעים במשך השנתיים שלאחר הסיום בהשוואה ל-30.1% בקבוצת ביקורת.

התוצאות שמתוארות מבוססות על נתונים שנאספו בנוגע ליעילות הטיפול לטווח קצר ולטווח בינוני. תוצאות באופן פרטני לאינדיבידואלים אינן מובטחות ויכולות להשתנות מאדם לאדם.