Објективите

Во програмата на Нарконон се вклучени уникатни вежби кои се наречени објективи, кои му помагаат на поединецот да го тргне своето внимание од минатото и да го насочи истото кон сегашноста.

Стабилноста во сегашно време е многу важен фактор при рехабилитацијата од дрога. Вниманието на човек може буквално да биде заглавено во илјадници различни моменти од минатото. Неговото однесување и неговите ставови се под влијание на таквите искуства од минатото. Со толку многу внимание насочено кон своето минато, на поединецот му останува многу малку внимание или воопшто никакво внимание за сегашноста.

Целта на објективите е да се извлече лицето од минатото и да се донесе во сегашноста, со подготвеност и способност да се соочи со животот без да прибегне кон дрога.

„Сфатив дека јас можам да ги користам овие алатки со цел повторно да си го вратам животот. Јас сум успешен и среќен. Јас имам иднина!“

„Нарконон ве учи како повторно да живеете, така што ви ги дава алатките да останете ослободени од дроги.“

Следно
Вештини за Живеењетo
 ®
Ослободете се од дрогата. Еднаш засекогаш.
Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА