Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Τα αποτελέσματα που περιγράφονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο βασίζονται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη και τη μεσοπρόθεσμη αποδοτικότητα της θεραπείας. Τα ατομικά αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα και μπορεί να ποικίλλουν.