Nový kontinentální Narconon se otevírá v samém středu Mexika, aby pomohl v Latinské Americe dosáhnout toho, že lidé budou žít život bez drog.

Nový kontinentální Narconon v místě, které dříve patřilo světově proslulému matadorovi, přináší příslib pomoci a naděje pro Latinskou Ameriku. Narconon Latinská Amerika se v sobotu 12. září přidal ke stále rostoucí řadě dalších kontinentálních zařízení Narcononu po celém světě. Slavnostního otevření se zúčastnily stovky příznivců, význačných představitelů a hostů.

Narconon Latinská Amerika se v sobotu 12. září přidal ke stále rostoucí řadě dalších kontinentálních zařízení Narcononu po celém světě. Slavnostního otevření se zúčastnily stovky příznivců, význačných představitelů a hostů.

Toto nové zařízení ve Ville Victoria, které bylo postaveno v roce 1880, má poskytovat renomované Narcononem používané metody drogové rehabilitace bez použití drog a léků v nerušeném prostředí, které je ideální pro potřeby těch, kteří se snaží překonat svou závislost a žít život bez drog. Bude rovněž poskytovat vzdělávání specialistům, kteří chtějí zřídit nová centra Narcononu v městech po celém Mexiku a ve Střední a Jižní Americe.

Nádherné, klidné centrum na odlehlém místě poskytuje ideální prostředí pro ty, kdo se snaží překonat svou závislost. Prostory Narcononu Latinská Amerika obklopují klasický vnitřní dvůr domu lemovaný arkádovými chodbami a jsou pro studenty ničím nerušeným místem poskytujícím naprosté soukromí.

Prezidentka Mezinárodního sdružení za lepší žití a vzdělávání (Association for Better Living and Education International, ABLE) přivítala hosty, kteří přijeli do Villy Victoria v Mexiku z celé Latinské Ameriky, a prohlásila, že tento Narconon je připraven dodávat služby lidem v celém svém regionu. „Tento zcela nový Narconon je nový druhem centra – regionálním centrem, které nejen poskytuje služby drogové rehabilitace, ale také školí specialisty z oblastí od nejjižnějšího cípu Chile a Argentiny po Brazílii, Venezuelu a Kolumbii a samozřejmě ze všech části Střední Ameriky a Mexika,“ uvedla. „Užívání drog a alkoholu má katastrofální následky ve společnosti a jejich dosah je daleko větší než jen na jedince, který je v sevření závislosti. Posláním Narcononu je poskytnout účinný způsob rehabilitace z drogové závislosti a pomoci společnosti zabránit šíření drogového problému v tomto regionu a na celém světě. Věřím, že vy všichni toto poslání s námi také sdílíte.“

Paní Zuveldia Lizarraga, výkonná ředitelka pro Narconon Latinská Amerika, souhlasila a řekla: „S velkou hrdostí vám představujeme toto nádherné centrum. Díky programu Narconon máme nástroje, jak pomoci nejen Mexiku, ale celé Latinské Americe. Program Narconon, který vyvinul pan L. Ron Hubbard, má bezkonkurenčně největší úspěšnost. Tento unikátní způsob, při němž se neužívají žádné drogy ani léky, pomáhá desetitisícům jedincům a rodinám, kteří trpí závislostí. Při realizaci veškerých prostor našeho nového centra jsme měli stále na mysli naše studenty a školící se odborníky. Vše je zde proto, aby to sloužilo lidem v místní oblasti a celému kontinentu.“

Kongresmanka paní Ana Luisa Valdés zná výsledky programu Narconon z vlastní zkušenosti. „Dokázala jsem zřídit centrum Narconon podporované vládou, které pomůže vyřešit problémy drog, které sužují naši společnost. Od té doby již více než 10 let naše centrum Narconon dosahuje při rehabilitaci závislých neustále úspěšných výsledků. Prostřednictvím Narcononu poskytujeme řešení na problém s drogami společnosti, která neví, co s tím dělat. Narconon se musí propagovat ve veškerém vysílání, na každé televizní stanici, na každém možném kanále, v každém městě Latinské Ameriky.“

Kapitán policie oblasti XIX Benjamin Salvador Jimenez řekl: „Jsem velmi hrdý na to, že jste si jako místo pro toto centrum vybrali Mexiko. Pevně doufám, že to bude počátek, z něhož se aktivity Narcononu rozrostou do všech měst v Mexiku, do každé země Latinské Ameriky.“

Pan Napoleon Yañez přivítal Narconon jménem zastupitelstva obce Villa Victoria a řekl: „Pro nikoho není tajemstvím, že konzumace drog je jedním z největších problémů, kterému čelí každý stát. Nemohu vyjádřit větší radost, že vás mohu přivítat v tomto zařízení ve Ville Victoria. Je to skutečně důvodem hrdosti, že mezinárodní organizace drogové rehabilitace, jako je Narconon, která má za sebou desítky let zkušeností, si vybrala naši oblast, aby zde zřídila svou centrálu pro Latinskou Ameriku.“

Nadšený závěrečný řečník, paní Rosi Orozco – dřívější kongresmanka a prezidentka nevládní komise Spolu proti obchodování s lidmi – sdílela své vlastní nadšení pro program Narconon a co znamená pro zemi, kde jsou drogy takovou hrozbou na každé úrovni společnosti.

„Kartely se stále více zaměřují na obchodování s lidmi jako na zdroj svých nelegálních příjmů a snadno lze vidět, že to jde ruku v ruce s drogovou závislostí,“ zdůraznila paní Orozco. Drogy jsou prostředek, kterým zločinecké organizace loví své oběti. Máme v úmyslu zřídit první ubytovací zařízení pro oběti obchodování s lidmi, které může sloužit také jako rehabilitační centrum Narconon. Zkrátka si myslím, že Narconon je to pravé řešení.“

__________

Již téměř 50 let Narconon zachraňuje nespočetné životy lidí, kteří už byli považováni za navždy ztracené případy užívání návykových látek. Posláním Narcononu je poskytnout účinný způsob rehabilitace z drogové závislosti a pomoci společnosti zabránit šíření drogového problému na celém světě.

Pro bližší informace o programu Narconon a naší celosvětové síti center ve více než 50 zemích volejte prosím 1-800-775-8750.